Tehly a tehlové murivo

  • 17.05.2024
  • Publikoval: Zoltán Rácz
  • Odborný garant: Zoltán Rácz

 


Chystáte sa stavať nový rodinný dom alebo rekonštruovať existujúci? Rozhodnúť sa, aký stavebný materiál je pre váš zámer najvhodnejší, nie je vôbec jednoduché, pretože v súčasnosti je na stavebnom trhu široká ponuka kusových stavív vhodných na individuálnu alebo bytovú výstavbu. Sú to predovšetkým tradičné pálené tehliarske výrobky s vlastnosťami zodpovedajúce súčasným trendom úspory energie.


Tehly a tehlové murivo

Tehla je materiál s niekoľkotisícročnou tradíciou. Vyrába sa vypaľovaním z prírodného materiálu – hliny. Laik si pod pojmom tehla predstaví klasicky pálenú tehlu, ktorú používa ľudstvo už tritisíc rokov. Táto predstava však už dávno neplatí. Prvá kvalitatívna revolučná premena sa odohrala v 50. rokoch 20. storočia, keď sa na trh začali dodávať dierované tenkostenné tvarovky. Druhá premena nastala v 80. a 90. rokoch minulého storočia, keď sa vytváraním pórov v črepe tvaroviek, vhodným tvarom a usporiadaním otvorov výrazne zvýšil ich tepelný odpor.

Súčasní výrobcovia považujú za prestížnu otázku možnosť dodať stavebníkom nielen tehly, ale komplexný stavebný systém na výstavbu celej hrubej stavby z pálených materiálov. Modulový systém tvaroviek na murovanie umožňuje vytvoriť obvodové, vnútorné nosné i deliace steny. Nasledujú keramické preklady s možnosťou eliminácie tepelných mostov v obvodovom plášti, ako aj keramické montované stropy. Pálená tehla má vysokú statickú nosnosť (P2-P20), ustálenú hmotnostnú vlhkosť 0,5 až 1,8 %, je odolná proti ohňu, umožňuje difúziu vodných pár, má výborné akustické schopnosti.

Na obvodové murivo sa používajú podľa jednotlivých výrobcov tehlové tvarovky s dĺžkou 490, 440, 400 a 380 mm. Zvyčajne majú jednotnú výšku 238 mm, čo s predpokladanou priemernou hrúbkou ložnej škáry 12 mm vytvára výškový modul 250 mm. Umožňuje to jednoduchý výpočet počtu radov tehál. Dĺžka steny je násobok 125 mm, preto napríklad na 1 m použijeme štyri tehly s dĺžkou 250 mm.

Dve susedné tehlové tvarovky možno spojiť dvoma spôsobmi:

 

  • tehla na pero + drážku (P + D), tzv. zazubenie. Tento spoj sa nevypĺňa spojovacou maltou, čo šetrí náklady na materiál. Tehla sa ukladá tak, aby drážka smerovala dovnútra muriva, pričom sa zasúvajú zhora, nie zboku, aby sa malta nezhrnula , čo by mohlo spôsobiť neuzavretie pera a drážky a tým zhoršenie tepelných vlastností steny;
  • tehla s jednou maltovou kapsou, ktorá sa vyplní spojovacou maltou po celej výške tehly, pričom tehly sa kladú na doraz vedľa seba.

Jednotliví výrobcovia odporúčajú vyplniť ložnú škáru maltou po celej šírke muriva alebo v oddelených pásoch širokých 140 až 190 mm podľa druhu tehly, čím vznikne aj v spojovacej malte vzduchová dutina, ktorá zvyšuje tepelný odpor konštrukcie. Na tento pracovný úkon dodáva výrobca zodpovedajúcu formu ku každému rozmeru tehly. Na vnútorné nosné steny sa používajú tehlové tvarovky s dĺžkou 300 a 250, prípadne 175 mm s väčšou objemovou hmotnosťou a vyššou pevnosťou. Okrem vnútorných stien sa môžu tieto tehly použiť aj na obvodové steny s kontaktným, prípadne jadrovým systémom zateplenia. Na deliace nenosné priečky sú určené tvarovky so šírkou 170, 130, 115, 80, 65 mm. Ako spojovaciu maltu môžeme použiť vápennocementovú maltu vyrobenú na stavbe, ktorá však nezaručuje kvalitu a požadovanú pevnosť.

Priemyselne vyrábané suché maltové zmesi na ručné a strojové spracovanie požadovanú pevnosť a kvalitu zaručujú. Na vnútorné steny používame vápenné, vápennocementové a cementové malty, na obvodové steny odporúčajú výrobcovia použiť tepelnoizolačné malty, ktoré zvyšujú tepelnoizolačnú schopnosť muriva. Výrobcovia ponúkajú okrem celých tehál aj tehly s polovičnými rozmermi, ktoré pri ukončení muriva pri okenných a dverných otvoroch umožňujú vyhotoviť rovné ostenie. Neodporúčajú tehly osekávať, pretože tehla sa zvyčajne neoddelí v požadovanom mieste a vzniká nežiaduci odpad. Pri dnešných cenách tehál (60 až 80 Sk/kus) to nie je zanedbateľné.

 

Odborný garant

Zoltán Rácz

Pozícia: Konateľ