Zdravo dýchať, zdravo bývať

  • 03.02.2014

Zdravo dýchať, zdravo bývať

 

     Až 90% nášho života trávime v uzavretých priestoroch, preto je kvalita vnútorného vzduchu kľúčová nielen pre pocit pohody, ale aj pre naše zdravie. Rozhodnutie, ako zdravo budeme bývať, je v našich rukách. Väčšina z použitých materiálov zostáva v našom dome navždy, a preto by nemali obsahovať škodliviny alebo byť príčinou vzniku škodlivých emisií. Vnútornú klímu ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov.

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že zaťaženie poškodenou ozónovou vrstvou, prachom a peľmi sťažuje mnohým ľudom pobyt v prírode, je extrémne dôležité zaoberať sa kvalitou vzduchu medzi vlastnými štyrmi stenami (Dr. Petra Zieglmayer, Centrum pre liečbu alergií, Viedeň)

 

 

     Fyzikálne faktory ako vlhkosť vzduchu, jeho teplota a prúdenie, vdušné ióny a jemný prach môžu viesť k poškodeniu dýchacích ciest, ohrozeniu funkcie pľúc a k srdcovo - cievnym ochoreniam. Následkom škodlivého vplyvu biologických faktorov, akými sú plesne, baktérie, vírusy, parazity, alergény a riasy, môžu byť alergie, podráždenia, infekcie alebo zaťaženie nežiaducim zápachom. Do hry vstupujú aj alergény z domového prachu, zo zvieracích tkanív, zo stavebných materiálov a rastlín. Tieto škodliviny spôsobujú časté zápaly pokožky a slizníc, nádchu alebo alergickú astmu. Vnútornú klímu ovplyvňujú tiež chemické faktory ako rôzne zápachy, rozpúšťadlá, CO2, dym a VOC (z angl. Volatile Organic Compound - voľná organická častica). Nepríjemný zápach môže pochádzať z nábytku alebo z laku na podlahe, odpadových rúr alebo z vonkajšieho prostredia a môže narúšať pocit pohody či dokonca vyvolávať stres. VOC , plynné organické zlúčeniny, môžu vznikať  ako výsledok prirodzeného procesu odbúravania niektorých látok z rozpúšťadiel, farieb, lakov alebo lepidiel. Možné zdravotné dôsledky sú podráždenie dýchacích ciest, poškodenie nervového systému, zaťaženie zápachom a narušenie pohody, tzv. syndróm chorých budov. Čiastočne sú tieto škodliviny aj rakovinotvorné.

 

Baumit Klima Omietka

-reguluje vlhkosť
-aktívne dýcha
-má protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti
-má antistatický povrch
-minerálna omietka

 

Na pomoc prichádzajú zdravé stavebné materiály

 

     Omietka na báze vápna neprináša do domu len prírodu. Jej antibakteriálne účinky boli známe už v antike. Dnes sa vápno využíva v medicíne, poľnohospodárstve a pri výrobe potravín. Vďaka difúznej otvorenosti pôsobí vápno ako regulátor vlhkosti. Vápenná  Baumit Klima omietka využíva a znásobuje tento efekt vďaka svojej mikropóznej štruktúre. V porovnaní s bežnými vnútornými omietkami dokáže absorbovať viac vlhkosti za kratší čas a pomaly a rovnomerne ju v prípade poklesu vlhkosti odovzdávať späť do vnútorného vzduchu. Baumit Klima omietka tak prispieva k podstatnému obmedzeniu extrémnych výkyvov vlhkosti, čo vedie k väčšej pohode v interiéri. Vápenná Baumit Klima omietka reguluje okrem obsahu vlhkosti aj obsah škodlivín vo vnútornom vzduchu. Jej vysoká hodnota pH = 12-13 zaručuje protiplesňové a antibakteriálne vlastnosti. Minerálny povrch omietky navyše nevytvára  náboj statickej elektriny a neumožňuje tak ukladanie jemných čiastočiek prachu. Výsledkom je zdravé, čisté a príjemné prostredie v interiéri.

 

 

Pre štrukturované povrchy aj dokonalé hladké steny

 

     Popri Baumit Klima omietke sú k dispozícii i ďalšie výrobky z ekologického minerálneho omietkového systému pre zdravé bývanie, ktoré možno vzájomne kombinovať. Pre štrukturovaný povrch stien je optimálna kombinácia Baumit Klima omietky a Baumit Klima farby. Pre sadrokartón, betónové povrchy alebo v prípade výspravok stien je vhodné použiť Baumit klima stierku, ktorá zároveň predstavuje to najlepšie riešenie  pre úpravu stien v našich panelákových bytoch. Ideálne hladký povrch stien možno dosiahnuť použitím Baumit Klima omietky a prírodnej vápennej stierky Baumit Klima glet. Na povrchovú úpravu je určená Baumit Klima farba na silikátovej báze so schopnosťou aktívneho dýchania, ktorá optimálne dopĺňa účinok produktov Baumit Klima. Všetky produkty radu Baumit Klima sú certifikované medzinárodnou organizáciou pre rozvoj výstavby  a bývania Natureplus ako vhodné pre trvalo udržateľný rozvoj. Produkty s týmto certifikátom sa vyznačujú vysokou kvalitou a funkčnosťou  vo vzťahu zdraviu aj k životnému prostrediu.

 

 

E-shop ONLINESTAVBA.sk ponúka široký sortiment Baumit omietok.
NAVŠTÍVTE NÁŠ E-SHOP KLIKNUTÍM SEM
!

 

 

(Zdroj: Dom a bývanie 4/2013 - 7.ročník)