Výber komína

  • 14.10.2021
  • Publikoval: Zoltán Rácz
  • Odborný garant: Zoltán Rácz

     Moderné komíny sú dnes sofistikované systémy s viacerými doplnkovými funkciami. Základná funkcia však zostáva nemenná - bezpečne odviesť nebezpečné spaliny do ovzdušia a ochrániť Vás aj Vašu rodinu pred spalinami.
Ak chcete mať dobrý komín, ktorý bude počas  mnohých rokov spoľahlivo plniť svoju funkciu, mali by ste pred samotným výberom poznať základné poveternostné podmienky danej geografickej oblasti a mať premyslený druh spotrebiča. Ostatné ponechajte  na odborníkov, ktorí vám správne navrhnú komínový systém, výšku a priemer.

 

 

Komín je najväčšej miere využívaný na odvod spalín z objektov. Napájajú sa teda naň kachle, pece, krby, kotle, u ktorých funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo.

Zostava alebo systém?
Keď sa poriadne rozhliadnete, môžete nájsť veľké množstvo komínov, ktoré sa vyznačujú skutočne mimoriadne nízkou cenou. Väčšinou ide o lokálnych predajcov, ktorí ponúkajú komínové zostavy od rôznych výrobcov s rozdielnou kvalitou jednotlivých komponentov. Zvyšuje sa tak nielen riziko nechcených nehôd, ale môže sa stať, že záruku na komín ako celok nemusíte dostať. Preto žiadajte od svojho výrobcu certifikát na celý komín, nie iba na jednotlivé komponenty. Na rozdiel od niektorých komínových zostáv, kde jednotlivé komponenty pozostávajú od najrôznejších výrobcov a ich kvalita nedosahuje želanú úroveň, ucelený komínový systém je zložený z komponentov, ktoré sú od jedného výrobcu, sú preverené skúsenosťami, vzájomne spolupracujú a ich výroba je pod neustálym dohľadom technickej kontroly. Preverená kvalita jednotlivých komponentov vytvára systém garanacie bezpečnosti a istoty za rozumnú cenu.

Aká je najlepšia rúra?
Kvalitná šamotová rúra je základom dobrého komína. Dôležité je, aby bola vložka odolná voči vyhoreniu sadzí. Toto kritérium spĺňa väčšina šamotových vložiek, distribuovaných na Slovensku. Rozdiel medzi jednotlivými vložkami však spočíva v tom, ako vysokú teplotu a po akú dobu sú schopnú zvládnuť bez ujmy. Rúra by mala byť čo najmenej nasiakavá a teda odolná voči vode. Kvapalina sa tak nedostane na vonkajší obvodový plášť a nedochádza k narušeniu izolačných vlastností komína. Okrem kvalitného materiálu sa zamerajte na to, aby mal komín čo najmenej spojov. ,,Moderné šamotové rúry dosahujú dĺžku 1,33 m a sú absolútne vodotesné aj vďaka hrdlovému spoju. Vzájomné zasunutie rúr je výrazne vyššie ako v prípade spoja pero a drážka." objasňuje Maroš Plško, technický riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko. Rovnako môžete aj skrátiť rúru, ako potrebujete, a prispôsobiť ju svojim potrebám.

Ako zložiť komín?
Rovnako, ako aj pri základoch domu, aj pri základoch komína je dôležitá každá maličkosť. Základ komína musí zodpovedať viacerým kritériám. Jedným z nich je výška komína. Prvú tvárnicu vždy stavajte na podstavec (sokel) s výškou 30cm, na ktorom je hydroizolácia. Podstavec (sokel) môže byť zhotovený z viacerých materiálov. Môže to byť betón, zhotovený vybetónovaním komínovej tvárnice alebo vymurovaný z pevných tehál. Pred samotnou výstavbou komínového telesa je vždy potrebné počítať s potrebnou dobou tuhnutia zhotovoveného sokla.

Z akého materiálu?
Murovaný komín dnes často nespĺňa požiadavky súčasných a tiež budúcich koncepcií vykurovania. ,,Murovaný  komín má horší ťah, je citlivý na vlhkosť, má nepatrnú odolnosť proti kyseline, ako aj zlú tepelnú izoláciu," konštatuje Maroš Plško. V súčasnosti si môžete pri stavbe domu vybrať buď komín s kovovou (hliníkovou, antikorovou), alebo keramickou vložkou, ktorá znižuje tepelný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Tým sa znižuje napätie v materiáli a zväčšuje sa tepelná odolnosť komína. Vhodné komínové teleso  vás na dlhý čas ochráni pred nebezpečenstvom vzniku požiaru či vyhorením sadzí. Zároveň získate s kvalitným komínovým systémom možnosť slobodného výberu paliva.

Akú izoláciu?
Nerozlučnou súčasťou každého komínového telesa by okrem vhodnej vložky mala byť aj kvalitná izolácia. Jej primárnou úlohou je zabrániť prudkému klesaniu teploty spalín. Nekvalitná izolácia môže spôsobiť stekanie kondenzátu po stenách prieduchu. Optimálnou voľbou je tepelná izolácia integrovaná v komínovej tvárnici. Z materiálov je vhodná izolácia z minerálnych vlákien. Zamedzuje úniku tepla a zaisťuje optimálnu prevádzkovú teplotu v komíne, aby nedochádzalo k výraznému ochladzovaniu spalín a teda ku kondenzácii. Minerálne vlákno odoláva krátkodobo teplotám až do 1000°C, dá sa ľahko ohýbať a vyznačuje sa dobrou priľnavosťou.

 

Vhodné komínové teleso Vás na dlhý čas ochráni pred nebezpečenstvom vzniku požiaru či vyhorením sadzí

Antikorový komín:

- použitie v novostavbách, starších rodinných domoch, ale aj na chatách alebo chalupách,
- konštrukcia trojvrstvová - vnútorná antikorová rúra, kvalitná tepelná izolácia a vonkajšie opláštenie tiež z antikorovej vysokoleštenej ocele,
- použitie v exteriéri aj interiéri,
- nízka hmotnosť  komína nevyžaduje, dodatočný základ pre výstavbu komína,
- malý počet dielcov, zníženie nákladov na montáž,
- žiadne zatepľovanie v mieste výstavby,
-bezproblémová montáž aj na fasádu,
- menšia životnosť,
- vyššia cena.

Keramický komín:

- je zložený zo šamotovej rúry, tepelnej izolácie a tvárnice,
- moderné typy keramického komína spájajú tepelnú izoláciu a komínovú tvárnicu do jedného kompaktného celku s neporovnateľne lepšími  vlastnosťami a rýchlou výstavbou,
- vhodný aj pre nízkoenergetické a pasívne domy,
- dlhšia životnosť,
- lacnejší v porovnaní a antikorovým komínom,
- v prípade integrovanej izolácie rýchla a jednoduchá montáž,
- potrebuje nosný základ,
- u niektorých typov je montáž náročnejšia.

 

E-shop ONLINESTAVBA.sk ponúka široký sortiment komínových zostáv Schiedel.
NAVŠTÍVTE NÁŠ E-SHOP KLIKNUTÍM SEM!

(Zdroj: Dom a bývanie - 7.ročník)

 

Odborný garant

Zoltán Rácz

Pozícia: Konateľ