Vápno

  • 27.09.2014

  Vlastnosti :

   Vytváranie zásaditého prostredia
   Dezinfekcia


Hasené vápno sa používa ako jedno s najstarších pojív pre interiérové alebo exteriérové omietky.
Pre svoje vlastnosti je veľmi rozšírené v stavebníctve, na výrobu  vápenných omietky a malty, ktoré sa v súčasnosti najčastejšie vyrábajú vo forme suchých omietkových zmesí.
V modernom stavebníctve sa stále viac používajú materiály ako vzdušný betón a vápenno-pieskové tehly. Tieto stavebné materiály majú veľmi dobré tepelno a hlukovo-izolačné vlastnosti a ľahko sa s nimi pracuje.

Vápenná malta: sa používa na realizáciu omietok,  vyrába sa v pomere vápenná kaša : piesok  1 : 3 až  1 : 6

Vápenno - cementová malta: sa používa pri väčších nárokoch na pevnosť a rýchlosť tuhnutia, vyrába sa v pomere  1 dieľ vápna  1 diel cementu 4diely piesku . Pri použití hydraulizovaného vápna je omietka vhodná aj na vonkajšie požitie.

Cementová malta: sa zarába v pomere 1 : 2 až 1 : 7 podľa namáhaného muriva.