Tepelné mosty

  • 01.12.2011

Čo je to tepelný most a prečo tak vadí?

Tepelný most je miesto, kde dochádza k zvýšenému tepelnému toku. Uniká ním viacej tepelnej energie a má v interiéri studenší povrch a naopak v exteriéri teplejší povrch než okolitá konštrukcia, čo je vidieť pri nasnímaní objektu termokamerou. Tepelné mosty nadobúdajú stále väčší význam. Nie je to tým, že by sa v minulosti nevyskytovali, ale v dnešnej dobe, keď sa snažíme i čo najväčšie úspory energií  sú stále  významnejšie. A to hneď z dvoch dôvodov. Prvým je hygienická stránka veci. Pred nedávnom keď sa vykurovalo lokálnymi kachľami, dochádzalo k intenzívnejšiemu  vetraniu miestností. Tým bol vnútorný vzduch suchý , a preto na studených povrchoch nedochádzalo ku kondenzácii  vodných pár. V dnešnej dobe, keď sa snažíme o maximálnu úsporu energií, obmedzujeme aj vetranie len na hygienickú výmenu vzduchu a to spôsobom často a menej. Vzduch  v interiéri je tak pochopiteľne vlhký a dochádza ku kondenzácii vodných pár na studených povrchoch stavebných konštrukcií. Teda v miestach s tepelnými mostmi. Výsledkom je potom rast pliesní.

Druhým dôvodom prečo je nutné tepelné mosty obmedzovať, je minimalizácia úniku tepelnej energie konštrukciami. Kedysi  neboli normy tak prísne ako dnes a preto by sa mal klásť dôraz na ich  odstraňovanie. V súčasnosti pri použití správnych materiálov a technologických postupov je možné odstránením tepelných mostov eliminovať úniky tepla až o 50%.

Najčastejším výskytom tepelných mostov v stavebných konštrukciách sú miesta styku dvoch materiálov s rôznym tepelným odporom . Ako príklad môžeme uviesť nesprávne osadenie okna v stavebnej konštrukcii , tak populárne šetrenie na nosných prekladoch použitím železobetónu, nesprávnym uložením tepelnej izolácie, nesprávna tepelná izolácia základov, alebo bodové tepelné mosty pri zatepľovaní a iné .

 


Obr.1 K častým závadám, ktoré môžu ohroziť vašu stavbu, paria tepelné mosty.

 

Zdroj : Tepelné izolácie ( BEN)