Tepelné izolácie úvod

  • 10.09.2021

 

 

Tepelná ochrana
Tepelno izolačné vlastnosti materiálov su charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti λ (W.m-1.K-1). Ten predstavuje schopnosť materiálu viesť teplo. Zo súčiniteľa tepelnej vodivosti môžeme vypočítať tepelný odpor pre danú hrúbku materiálu. Najlepšiu tepelnú ochranu a najväčšiu pohodu prostredia dosiahnete pri hodnote súčiniteľa prestupu tepla U=0,15W/(m2K), teda normou odporučená maximálna hodnota pre tzv. nízkoenergetický dom. To zhruba zodpovedá hrúbke materiálu 26-30 cm. Rozhodnutím o správnej hrúbke izolácie určujete už teraz Vaše náklady na vykurovanie a chladenie počas nasledujúcich rokov.

 

Ochrana proti hluku
Žijeme v hlučnom svete a stále viac sme vystavení negatívnym vplyvom hluku. Hlučný sused nám dokáže poriadne znepríjemniť chvíle oddychu vo vlastnom byte a bráni nám pri relaxácii, hluk na pracovisku znižuje našu schopnosť sústrediť sa, vyrušuje nás pri práci a má tak priamy vplyv na naše pracovné výsledky a produktivitu práce. Vysoká hladina hluku alebo dlhodobý pobyt v hlučnom prostredí vedie často až k trvalému poškodeniu sluchu alebo môže spôsobiť iné závažné zdravotné problémy (výskyt psychických porúch, poruchy spánku, stres, kardiovaskulárne ochorenia a pod.). Velmi dobre absorpčné vlastnosti vláknitých materiálov  umožnujú ochranu nie len pre rušivým hlukom zo susedných miestností ale tiež pred hlukom prichádzajúcim z vonkajšieho prostredia.

 

Protipožiarna ochrana
Všetky výrobky z minerálnej vlny  výrazne prispievajú ku zvyšovaniu požiarnej odolnosti objektov. Požiarna odolnosť v minútach sa hodnotí vždy ako odolnosť celej skladby konštrukcie, nikdy nemôžme hodnotiť samostatne izoláciu či iné prvky danej konštrukcie. Protipožiarne vlastnosti izolácie sú podľa platných noriem hodnotené tzv. reakciou na oheň. Reakcia na oheň je odozva výrobku na oheň, ktorému je za daných podmienok vystavený. Je to výsledok zložitých testov.Všetky výrobky  sú podľa harmonizovaných noriem zaradené do triedy reakcie na oheň A1.

 

Ekologické výrobky
Minerálna vlna Isover a  zodpovedá všetkým požiadavkám, ktoré na tepelné izolácie kladie moderné bývanie. Sklenná aj čadičová vlna sa vyrába z prírodných a biologicky rozpustných vlákien podľa najprísnejších európskych noriem, čo zároveň umožňuje klasifikovať tieto výrobky ako ekologické a absolútne zdravotne nezávadné pre ľudský organizmus.

 

 

Ďalšie výhody :
- Paropriepustnosť – konštrukcia aj napriek dodatočnému zapepleniu dýcha
- Vodoodpudivosť
- Tvarová a objemová stálosť
- Zdravotná nezávadnosť

 Zdroj: Saint Gobein

 

Zaujímavé informácie

 

ROCKWOOL

KANUF