Tepelná izolácia ako si vybrať

  • 15.07.2021

Tepelno izolačné vlastnosti materiálov su charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti λ (W.m-1.K-1). Ten predstavuje schopnosť materiálu viesť teplo. Zo súčiniteľa tepelnej vodivosti môžeme vypočítať tepelný odpor pre danú hrúbku materiálu. Najlepšiu tepelnú ochranu a najväčšiu pohodu prostredia dosiahnete pri hodnote súčiniteľa prestupu tepla U=0,15W/(m2K), teda normou odporučená maximálna hodnota pre tzv. nízkoenergetický dom. To zhruba zodpovedá hrúbke materiálu 26-30 cm.

Tepelná izolácia strešných plášťov.