Tehla versus porobetón

  • 24.04.2015

 Tehla versus pórobetón
Zdá sa vám tento súboj večný? Je to možno preto, že naozaj je. Poradíme vám, ako ho rozseknúť.

Ak ste už niekedy vyberali stavebný materiál, určite ste už na túto dilemu narazili. Oba materiály majú svoje klady aj zápory a tiež svojich zástancov a odporcov. Všetky argumenty však majú svoje „ale“. Najrozumnejšie je vyberať si podľa konkrétneho projektu a individuálnych požiadaviek. Preberme si to teda po poriadku.

Váhové kategórie
Začneme tým, čo je nespochybniteľné – pórobetónové tvárnice sú ľahšie ako dierované tehly. Hmotnosť tvárnice je pri rovnakom objeme asi o 30 % nižšia ako hmotnosť tehly. Tým určite získava body pri výbere materiálu na rekonštrukcie v bytových domoch, prípadne na poschodiach či v podkroviach, kde nie je vhodné zaťažovať statiku. Vďaka vyššej objemovej hmotnosti však tehla prináša iné pozitívne vlastnosti. Priameho porovnania sa ťažko dopátrate, ale pri dôslednejšom štúdiu zistíte, že pri rovnakej hrúbke zadrží neomietnutá tehla asi o 20 % viac decibelov ako neomietnutá pórobetónová tvárnica. To môže byť argument pre využitie tehly na hlučných miestach – pri rušných komunikáciách alebo železničných uzloch. Vyššia hmotnosť tiež dodáva materiálom lepšiu tepelnú akumuláciu – znamená to, že tehla má vlastnosť prijať teplo a potom pomalšie chladne.To nám pridáva dôvod pre použitie tehly na obvodové murivo.

Tepelná ochrana
Je potrebné zdôrazniť, že múr má viac vrstiev a obvodovú konštrukcie treba hodnotiť ako celok, teda spolu s omietkami a tepelno – izolačnou vrstvou. Skladba by mala byť optimálna z pohľadu investičných nákladov a dosiahnutého výsledku. Dnes je trendom kombinovať nosnú obvodovú stenu s hrúbkou 30 cm so zateplením s hrúbkou 15 – 20 cm. Takto sa dosiahne optimálny tepelno-izolačný účinok za najvýhodnejších investičných nákladov, čiže najlepší pomer „cena/výkon“. Celkové tepelno-izolačné vlastnosti obvodovej steny však budú pri použití rôznych materiálov nosnej steny odlišné. Podľa prospektov výrobcov  sa dá vypočítať, že pri rovnakej hrúbke zateplenia a muriva má lepšiu tepelno – izolačnú schopnosť obvodová stena z pórobetónu, predbieha tehlu približne o 5 – 6 % hodnoty prestupu tepla. Odborníci však upozorňujú, že tabuľkové hodnoty pre pórobetónové tvárnice sa uvádzajú pri nulovej vlhkosti, ktorá v normálnych podmienkach nie je reálna. Hlavnou  veličinou pre posudzovanie tepelných vlastností  materiálov je U- čiže tepelná vodivosť  materiálu, preto pre posudzovanie odporúčam sledovať U a nie R- tepelný odpor.
Už pri obsahu vody 35 %, čo sú v obytnej budove bežné podmienky, sa vlastnosti tvárnic podstatne menia. Tým prichádzame k ďalšej kategórii porovnávania – spolužitie stavebných materiálov s vlhkosťou.

Voda a jej dielo
Nižšia schopnosť materiálu prijímať a odovzdávať zabudovanú vlhkosť sa uvádza ako nedostatok pórobetónovej tvárnice. Odborníci tvrdia, že po výstavbe trvá 2 – 5 rokov, kým sa pórobetónová stavba vysuší.  Nepríjemným javom, ktorý spôsobuje nadmerná vlhkosť v múroch, je vzlínanie, čiže pohyb vody v kanálikoch štruktúry muriva. Vzlínavosť porobetónu je oproti tehle približne o 80 % nižšia ale zase oveľa dlhšie trvá pokiaľ sa voda s pórobetónu dostane von čím sú ohrozené jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Je však nutné dodať aj to, že s vlhkosťou sa lepšie vyrovnáva tehlové murivo, tvárnice voda poškodzuje s väčšími a rýchlejšími následkami. V prípade, že je v dome dôkladná hydroizolácia základovej dosky a použije sa zateplenie obvodovej steny 15  – 20 cm, k týmto problémom by dôjsť nemalo v tehlovom ani tvárnicovom dome a tak by tieto vlastnosti nemali mať praktický dopad na jeho užívanie. Vnútornú klímu viac ovplyvní to, či použijeme klasickú vápenno-cementovú omietku alebo napríklad sadrovú či hlinenú omietku, ktoré dokážu regulovať vlhkosť v dome.

Jednoducho a vzduchotesne
Dôležitý a dnes ešte stále málo oceňovaným parametrom rodinného domu je jeho vzduchotesnosť. Pri svojpomocnej výstavbe, má výhodu pórobetónová tvárnica. Pretože má v celom svojom reze a v každom smere rovnaké vlastnosti, najlepšie zodpovedá požiadavkám investora.  Spĺňa nároky na statiku a pohodlne sa z nich stavia.  Zárezy v prípade realizácie rozvodov, alebo rezy pri úprave tvaru a veľkosti sú veľmi presné, práca je jednoduchá a rýchla. Keďže sa v súčasnosti pomerne veľká časť stavieb rodinných domov rieši svojpomocne, je to významný dôvod pre voľbu tvárnic domácimi majstrami. Amatérsky zásah do črepu tehly je komplikovaný, nepresný a otvára vzduchové polia, cesty kadiaľ môže prúdiť vzduch v rámci stavby. Pri tehle je preto potrebné využívať služby profesionálov, ktorí dokážu vyrezať drážky na rozvody frézou, čím sa predíde narušeniu štruktúry. Je tiež možné použiť dodatočné opatrenia, akými sú tesniace manžety v zásuvkách a vypínačoch alebo dôsledné sadrovanie vytvorených otvorov. Ak sa dodržia správne technologické postupy  z oboch materiálov sa dajú postaviť kvalitné a  plnohodnotné nízkoenergetické  aj pasívne domy.


Slovo odborníka
V prospech klasickej tehly hovorí ich dlhá životnosť. Viaceré štúdie zamerané na hospodárnosť a životnosť rôznych stavebných konštrukcií uvádzajú, že jednovrstvové tehlové murivo vyžaduje v rámci svojho životného cyklu minimálne náklady na dodatočné investície, ako sú údržba a obnova. Kvalitne navrhnuté a zrealizované tehlové stavby majú prakticky neobmedzenú životnosť. Najlepším dôkazom sú niekoľko storočné stavby z pálenej tehly, ktoré spoľahlivo slúžia svojmu účelu aj dnes. Túto trvalú hodnotu potvrdzujú aj súdni znalci, ktorí ohodnocujú cenu budov. Tehlové budovy majú podľa ich pravidiel vyššiu cenu.


Kde sa dvaja bijú...
Napriek tomu, že to vyzerá ako duel, mnohí odborníci pokladajú za najkvalitnejší materiál vápenno - pieskové tehly, ktoré sú u nás dnes ešte málo známe. Vynikajú predovšetkým svojimi zvukovo - izolačnými schopnosťami, lebo sú ťažké. Majú tiež vynikajúcu akumulácia tepla. Argumentom proti použitiu býva váha materiálu, ktorá často na škodu ľudí odrádza. Pritom materiály pre rodinný dom sa nevyberajú len tak, aby sa dobre a ľahko staval. Je oveľa dôležitejšie, ako sa bude počas prevádzky dom správať. Vápenno - pieskové tehly majú vysokú únosnosť, preto pri rodinných domoch je často možné používať aj tenšie obvodové steny (175 mm) – šetrí sa tým zastavaná plocha. Ostáva tým priestor na silné zateplenie a celková hrúbka steny je stále rozumná.

Plocha 3
Porovnanie ceny obvodovej steny pri rovnakom súčiniteli prestupu tepla:

Pórobetónová tvárnica  Ytong Lambda  hr. 375mm  Ru= 4,21 trhová cena /m2- 31,95€
Dierovaná tehla  Porotherm  Profi  hr.300mm + EPS 80mm  R=4,33 trhová cena/m2 – 22,73€


Ingrid Kántorová, odborná spolupráca Zoltán Rácz, produktový manažér Onlinestavba (onlinestavba.sk)