Suchá výstavba

  • 27.01.2009

 

 

Suchá výstavba
 
Pri rekonštrukciách stavieb takmer vždy odstraňujeme či premiestňujeme priečkové steny, otĺkame a opravujeme omietky, vymieňame podlahy a inštalácie.
 
Výsledný efekt rekonštrukcií starších budov klasickými stavbárskymi postupmi často nezodpovedá vynaloženej námahe. Príčinou je najmä to, že opravy klasickými spôsobmi sú zdĺhavé a prácne, vyžadujú dovoz množstva stavebného materiálu i špeciálne stroje. Okrem toho, pri rekonštrukciách vzniká aj veľa odpadového materiálu, ktorý treba odstrániť. Ďalšou výhodou súchej výstavby je obmedzovania použitého množstva vody  pri výstavbe či rekonštrukcii .
 
Čo je sadrokartón ?
 
Sadrokartónovú dosku tvorí sadrové jadro, ktoré je obojstranne opláštené vrstvou kartónu – papiera. Toto zloženie zabezpečuje dostatočnú pružnosť a pevnosť, v prípade potreby sa dá pomocou špeciálnych prísad dosiahnuť napr. zvýšená požiarna odolnosť alebo vyššia odolnosť proti vlhkosti. Sadrokartónové dosky sa vyrábajú v šírkach 120 alebo 125 cm a v rôznych dĺžkach (od 200 do 300 cm), avšak vďaka jednoduchému deleniu či rezaniu dosiek nie je výrobný rozmer z hľadiska montáže vôbec dôležitý. Štandardná hrúbka dosky je 12,5 mm, 15 mm alebo 18 mm a výber vhodnej hrúbky závisí od účelu použitia. Pokiaľ hovoríme o podkroví, jednoznačne možno odporúčať použitie protipožiarnych sadrokartónových dosiek (označenie GKF ). Len tie totiž dokážu zabezpečiť v podkroví potrebnú tuhosť, pevnosť, ale aj akustickú či požiarnu odolnosť opláštenia.
 
Čo vlastne tvorí sadrokartónový obklad? Pri sadrokartónových konštrukciách ide v princípe vždy o nosnú – podkladovú konštrukciu, ktorá je opláštená sadrokartónovými doskami. Podkladová konštrukcia je v podstate drevený alebo kovový rošt, ktorý je nadimenzovaný podľa určitých zásad a vytvára ideálnu rovinu na montáž sadrokartónových dosiek. Pokiaľ hovoríme o podkroví, drevený rošt by mali tvoriť presné hobľované hranoly 5 x 3 cm, ktoré sú ošetrené minimálne náterom proti škodcom či plesniam. Častejšie sa však používa kovový rošt z tenkostenných pozinkovaných „CD“ profilov (60 x 27 x 4000), pomocou ktorých sa dá dosiahnuť oveľa vyššia presnosť, resp. rovinnosť roštu. Hranoly či profily sa pripevňujú priečne na krokvy pomocou tzv. priamych závesov, ktoré umožnia potrebnú rektifikáciu. Osová vzdialenosť nosných profilov (resp. hranolov) prvkov by mala byť 40 cm. Na takto pripravený rošt sa môžu začať montovať sadrokartónové dosky.
 
Podkrovie je  priestor, kde sa dá použiť sadrokartón aj napríklad na deliace konštrukcie – priečky, na obklad murovaných konštrukcií spôsobom priameho lepenia, ale aj na zhotovenie pevnej podlahovej vrstvy ako náhrady za betónový poter. Vo všetkých týchto prípadoch hovorí pre sadrokartónovú konštrukciu jej nízka hmotnosť a tiež suchý spôsob výstavby. Nízka hmotnosť sadrokartónových priečok sa oceňuje najmä pri rekonštrukciách a zobytňovaní starších podkroví, kde sa nepočítalo s dodatočným zaťažením stropov priečkami, a vystavať tu klasické murované steny by bolo zo statického a bezpečnostného hľadiska neúnosné. Okrem toho v podkrovných priestoroch bez výťahu záleží aj na hmotnosti materiálu, ktorý treba vynosiť až pod krov.
 
Sadrokartón poskytuje skutočne nekonečné množstvo originálnych riešení nielen v podkrovných priestoroch, ale všeobecne pri výstavbe akýchkoľvek obytných objektov. Keď k tomu pripočítame ešte absolútnu čistotu a ekologickú neškodlivosť tohto stavebného materiálu, máme v rukách produkt, ktorý sa o svoju budúcnosť rozhodne nemusí báť.