Strešné krytiny všeobecne

  • 20.10.2008

Tvoria ich polyesterové alebo sklolaminátové nosné vložky, ktoré sú z oboch strán impregnované bitúmenom. Jedna strana môže byť pokrytá vrstvou, ktorá chráni pásy pred mechanickým poškodením.


Podkladom na povlakovú krytinu z bitúmenových pásov môže byť betón alebo tepelnoizolačná vrstva (častejšie sa používa na ploché strechy), alebo debnenie (pri šikmých strechách). Pásy sa k podkladu kotvia mechanicky (pri väčších sklonoch alebo tam, kde ich nemožno uchytiť inak), voľne ukladajú (ak sa na ne ukladajú dlaždice alebo sype štrková vrstva) alebo natavujú (ak je podkladom betón). Medzi sebou sa napájajú s presahom v pozdĺžnom aj priečnom smere tak, že vyšší pás prekrýva nižší a prípadné zrážky môžu bez problémov odtekať. Bitúmenové šindle sa vyrábajú z bitúmenových pásov. Nosná vložka bráni roztrhnutiu šindľa a bitúmen zabezpečuje vodonepriepustnosť.

Proti mechanickému poškodeniu chráni šindle bridlicová drvina, keramický alebo pieskový granulát a pod. Povrchová úprava okrem ochrany aj zlepšuje vzhľad šindľov. Okrem nosnej vložky a posypu možno kvalitu určiť aj podľa hrúbky šindľa. Na správnu funkciu strechy treba vytvoriť pod debnením odvetranú vzduchovú vrstvu. Podkladom na šindle je debnenie. Naň sa ukladá separačná vrstva z bitúmenových pásov a na ňu šindle. Bitúmenové pásy aj šindle sú vhodné na širokú škálu striech – pásy od plochej a šindle od sklonu 10° do 85°. Výhodami tejto krytiny sú nízka hmotnosť a tvarovateľnosť, preto si nájde uplatnenie najmä pri rekonštrukciách a pri členitých strechách. Jej nevýhodou je možnosť mechanického poškodenia.

 

Plechová krytina

 

V minulosti sme sa stretávali najmä s krytinami z hladkých alebo trapézových plechových platní, dnes už máme možnosť použiť plech aj v tvare profilovanej krytiny, ktorá svojím vzhľadom pripomína škridlu. Materiálmi na výrobu môžu byť oceľ a hliník s povrchovou úpravou (napríklad pozinkovaním, poplastovaním...) alebo bez úpravy meď, zinok a jeho zliatiny.

Podkladom na hladkú plechovú krytinu je betón alebo debnenie s jednou vrstvou geotextílií, bitúmenových alebo vláknitocementových pásov. Jednotlivé plechy sa medzi sebou spájajú stojatou alebo ležatou drážkou, na podklad sa pripevňujú príponkami. V nijakom prípade nemožno dopustiť jednoduché pribitie alebo priskrutkovanie plechu na podklad, pretože tak môžu prenikať zrážky pod krytinu. Variáciou k hladkej plechovej krytine je plechová krytina ukladaná na lišty, ktoré majú polkruhový, trojuholníkový alebo hranatý tvar. Všetky zásady, ktoré treba dodržať pri hladkých krytinách, platia aj pri krytinách na lišty.

Krytina z vlnitého plechu alebo z plechu tvaru škridiel sa zvyčajne upevňuje k latovaniu samoreznými skrutkami v mieste najvyššieho bodu tvarovania. Plechová krytina je vhodná na akýkoľvek sklon, krytina z plechových šablón od sklonu bežne 30°, v niektorých prípadoch už od 8 až 10°. Jej výhodami sú okrem širokých možností použitia aj nízka hmotnosť a rýchla montáž.

 

Vláknitocementové prvky

 

V minulosti sa u nás vo veľkej miere zastrešovali najmä poľnohospodárske a priemyselné objekty azbestocementovými doskami. Dnes sa táto krytina vracia, ale bez azbestu. Výsledná krytina je teda ekologicky aj zdravotne neškodná a používa sa aj na obytné budovy. Dnešné vláknitocementové prvky sa vyrábajú z cementu, vody a syntetických vlákien. Výhodou tohto materiálu je nehorľavosť, nevodivosť, odolnosť proti hmyzu.

Vláknitocementové prvky môžu byť rovinné alebo profilované, veľkoformátové alebo maloformátové. Ako podklad sa používa latovanie alebo debnenie pokryté bitúmenovým pásom, upevňujú sa skrutkami, klincami a sponami. Ak je prvok vlnitý, uchytáva sa vždy v mieste vrchnej vlny. Vláknitocementové prvky sú vhodné na strechy so sklonom minimálne 20° (výnimočne 15°). Ich výhodami sú nízka hmotnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom.

 

Fólie

 

V oblasti povlakových krytín majú budúcnosť fólie na báze PVC pre svoje veľmi dobré vlastnosti. Sú tvarovateľné, elastické, odolné proti UV žiareniu, kyslým dažďom a prelietavému ohňu. Na rovný podklad, ktorým môže byť betón, drevo, kov a tepelnoizolačný materiál, sa kladie separačná vrstva vytvorená z geotextílií a na ňu fólia v jednej vrstve.

Fólie sa ukladajú vedľa seba tak, aby sa dostatočne prekrývali v pozdĺžnom aj priečnom smere a vždy vrchná prekrývala spodnú. Vodonepriepustnosť sa zabezpečuje vzájomným zlepením horúcim vzduchom. Na podklad sa upevňujú mechanicky, lepia sa alebo sa voľne položia a aby zaťažia ťažkou ochranou (štrkom, pieskom atď.). Fólie sa používajú najmä na ploché strechy, ale možno ich použiť až do sklonu 85°.

 

Transparentná krytina

 

Možno ju vytvoriť z polykarbonátových alebo sklených platní či škridiel. Sklenené škridly sa používajú zväčša na presvetlenie iba niektorých častí strechy. Musia mať tvar aj rozmer rovnaký ako ostatná netransparentná krytina a zvyčajne bývajú súčasťou originálneho príslušenstva. Polykarbonátové i sklenené platne môžu presvetliť aj väčšiu časť strechy. Sú odolné proti slnečnému žiareniu, sú nárazuvzdorné, neprepúšťajú UV-žiarenie. Polykarbonátové panely pri vysokých teplotách horia, ale oheň nešíria. Polykarbonáty možno použiť na strechu akéhokoľvek sklonu, sklenené tabule od 15°.

 

Vegetácia namiesto krytiny

 

Možno to znie neuveriteľne, ale šikmá strecha (až do sklonu 45°) môže byť zazelenená. Keď vynecháme jej ekologický aspekt, vegetačná strecha je výhodná aj z hľadiska stavebno-fyzikálnych vlastností. Humusovitá vrstva s rastlinstvom zlepšuje kvalitu vnútornej klímy, zlepšuje tepelný odpor a aj životnosť strešnej konštrukcie. Nehovoriac o tom, že vegetačná strecha aj veľmi dobre vyzerá. Problematika vegetačných striech je široká, preto iba spomeňme, že podkladom na vegetačnú vrstvu je povlaková krytina, ktorá plní funkciu hlavného hydroizolačného systému. Pred poškodením ju chráni ochrana proti prerastaniu koreňov. Podľa typu strechy a žiadanej zelene sa ostatné vrstvy môžu líšiť, no vždy sa strecha ukončí zemným substrátom a vegetáciou.Výber krytiny


Je samozrejmé, že krytina musí v plnej miere zabezpečiť odtekanie vody a takisto ochranu pred snehom, vetrom i slnečnými lúčmi. Aby strešná krytina plnila svoju funkciu dobre, musí sa kvalitne navrhnúť a vyhotoviť. Špeciálny dôraz treba klásť na riešenie detailov, najmä úžľabí, ríms a odkvapov. Dôležitým kritériom je preto aj ponúkaný doplnkový sortiment výrobcu strešnej krytiny, ktorý môže značne ovplyvniť celkovú cenu strešnej krytiny. Tým sa dostávame k ďalšiemu podstatnému kritériu výberu – k cene. Tak ako by nemal človek hľadieť na výrobok cez cenu, nemal by ani triediť spôsobom – čo je drahé, to je kvalitné. Dôležitý je pomer medzi kvalitou a cenou. A to nielen pri výbere strešnej krytiny. žiaľ, výberom krytiny sa nič nekončí, naopak – všetko je pred vami. Veď nedbanlivým uložením možno znehodnotiť aj tú najlepšiu krytinu. Preto buďte ostražití a dávajte si veľký pozor na to, komu zveríte do rúk jej „osud“.