Stavebné rezivo

  • 01.09.2010

Stavebné rezivo je neoddeliteľnou súčasťou stavebných prác .Používa sa pri šalovacích prácach alebo výstavbe krovov , či už pri rekonštrucii alebo novostavbe. Požiadavky na kvalitu stavebného reziva sa stále zvyšujú . Statici si vyžadujú stále väčšiu kvalitu , ktorá je odvodená od náročných požiadaviek investora.

Ako posúdiť kvalitu stavebného reziva.

1, Hustota alebo tvrdosť reziva

Posudzujeme podľa letokruhov , ktoré sú dobre vidieť na reze. čím sú letokruhy hustejšie, tým je rezivo kvalitnejšie.Najvhodneším materiálom je preto rezivo pochádzajúce zo severných lesov . Hustota letokruhov je závislá na rýchlosti rastu . Pomalý rast zabezpečuje väčšiu pevnosť. Najvhodnešie materiály na výstavbu sú ihličňany. Ich pevnosť je úmerná voči cene.

2,Výrez

amotný výrez nám ukazuje z akej časti stromu bolo rezivo vyrezané . Stredové výrezy nie sú práve najvhodnejšie , majú väčšiu tendenciu vypraskávania . Takýto materiál je použiteľný len v určitom pomere, rozhodne to nie je 50:50 . Stredové výrezy sú však vyhľadávaný materiál do interiéru , kde zdôrazňujú krásu a rustikálnosť tohoto materiálu. Stredový ako aj celkom okrajový výrez nie je najvhodneší , keď sa nachádzajú na rezive tmavé podlhovasté fľaky , tak toto je ešte súčasť kvôry , ktorá môže byť zdrojom škodcov . Pokiaľ obdržíte takýto druh materiálu treba ho ošetriť čo najvhodnejším prostriedkom a danú časť dreva odstrániť vyseknutím alebo vyštiepením.

3,Plesne

Vznik plesní je vo väčšine prípadoch spôsobený nesprávnym skladovaním . Správne skladovanie stavebného reziva si vyžaduje určitú precíznosť , rezivo by malo byť pri uskladnení prevzdušnené a nemao by byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Po prevzdušnení by sa malo zabezpečiť aj otáčanie reziva , aby nadochádzalo zbytočnému prekriveniu . Ak sa nedodržia tieto základné pravidlá , ľahko dochádza k znehodnoteniu reziva .