Spoľahlivé a definitívne riešenie pri zatekaní strechy

  • 30.01.2014

     Obyvatelia panelových domov, najmä tí, ktorí bývajú na najvyšších podlažiach, často prežívajú nočnú moru v podobe predstavy, že im bude do bytu zatekať. Každá strecha príde do štádia, kedy sa už bežným spôsobom nedá opraviť a treba urobiť kompletný nový hydroizolačný povlak. Dal by sa však takýto problém vyriešiť definitívne?

 

     Systém RpSt určený na zastrešenie a rekonštrukciu plochých striech spája výhody drevenej nosnej konštrukcie a oceľových strešných krytín s poplastovanou povrchovou úpravou s dlhou životnosťou. Inštaluje sa priamo na existujúcu plochú strechu, pričom možno všetky pôvodné vrstvy strešného plášťa ponechať.  Ide o vytvorenie novej dvojplášťovej strechy (sedlovej, valbovej a podobne), ktorej nosnú konštrukciu tvoria drevené priehradové väzníky spájané styčníkovými doskami. Na väzniciach je ukotvená profilovaná plechová strešná krytina z oceľového plechu s ochranným plastovým povlakom. Odkvapový systém je z toho istého materiálu ako strešná krytina. Pred realizáciou treba v spolupráci s investorom a príslušným stavebným úradom vyhotoviť projetový návrh strechy, ktorý umožní vybrať najefektívnejší variant zastrešenia. Samotná dodávateľská firma je potom schopná nielen tento návrh vypracovať, ale v prípade potreby schválenia zmeny vzhľadu panelového domu urobiť aj priestorové modely navrhnutých variantov pre rokovanie so správnymi orgánmi.

 

 

 

Zastrešenie panelákového bytu

 

Nosná konštrukcia

     Drevené priehradové väzníky spájané styčníkovým doskami predstavujú modernú technológiu kombinácie drevených a oceľových prvkov. Montáž priehradovej konštrukcie je veľmi rýchla. Tento moderný systém realizácie nosných konštrukcií striech sa predovšetkým uplatňuje pri zhotovovaní krovových konštrukcií rodinných domov, prístreškov, hál a pod., ktoré spoločnosť taktiež vykonáva. Systém predstavuje ľahký typ dvojplášťovej strechy s minimálnym zaťažením pôvodného objektu (asi 20kg/m2). Z tohto dôvodu sa kladie veľký dôraz na dostatočné zaistenie nosnej konštrukcie pred účinkom sania od vetra. Každý väzník sa ukotvuje minimálne na troch alebo štyroch miestach priamo do stropných panelov oceľovými alebo chemickými kotvami. Kotvenie sa robí až po zakrytí objektu novou strešnou krytinou, aby sa predišlo zatečeniu pri montáži strechy.

 

 

 

Plechová krytina a jej odvodnenie 

     Základným materiálom na výrobu krytiny je kvalitný oceľový plech s hrúbkou 0,5 alebo 0,6mm. Po oboch stranách má ochranné vrstvy z plastu.Plech je profilovaný v tvare škridiel alebo trapézu. Po krytine sa dá aj chodiť, čo umožňuje kontrolu a údržbu prvkov na streche (spoločné antény, satelity, vzduchotechnika a pod.). Povrchová úprava zabezpečí, že sneh, voda, mach, listy či bežné priemyselné znečistenie nespôsobujú škody.Voda zo strechy sa odvádza do vonkajších pododkvapových žľabov. Veľmi výhodné je pre odvodnenie strechy využiť pôvodné strešné vpusty, do ktorých je odvodnenie väčšinou napojené.

 

Životnosť strechy

     Životnosť systému ovplyvňuje niekoľko faktorov. Prvým je dôkladne odvetrávanie nového pôjdového priestoru. Pri nedostatočnom odvetraní dochádza ku kondenzácii vodných pár v medzistrešnom priestore, čo znižuje životnosť nielen nosnej konštrukcie, ale aj strešnej krytiny. Druhým faktorom je dôkladná impregnácia všetkých drevených prvkov ktorá sa prevádza v špeciálnej impregnačnej vani. Tretím faktorom je druh a kvalita materiálu použitého na odkvapový systém. Predovšetkým ide o jeho dlhú životnosť a bezúdržbovosť. Pri dodržaní všetkých uvedených zásad môže životnosť takto zhotovenej strechy vysoko prekročiť životnosť celého objektu.

 

 

 

Výber systému

     Systém možno aplikovať na pôvodné strechy panelových domov. Najprv teba uskutočniť obhliadku objektu a následne požiadať o bezplatné vypracovanie cenovej ponuky v rôznych variantoch. Veľmi orientačne možno povedať, že rekonštrukcia strechy týmto systémom je priemerne o 30% drahšia než oprava pôvodnej jednoplášťovej strechy. 

 

Charakteristika strešného systému

-Vrstvy pôvodného strešného plášťa netreba odstraňovať.

-Dvojplášťový systém zabezpečí veľmi kvalitné vetranie. Dokonalé odvetranie strechy umožní vysušenie existujúcich vrstiev plochej strechy, ktoré často bývajú navlhnuté.

-Na rozdiel od opravy plochých striech pomocou asfaltových a fóliových pásov, poskytuje systém trvalé a definitívne riešenie problému.

-Vďaka vhodne zvolenému technologickému postupu nedochádza k zatečeniu ani počas montáže nového štrešného plášťa.

-Statické zaťaženie objektu novou strešnou konštrukciou je minimálne, nedochádza k žiadnemu narušeniu celkovej statiky domu.

-Nová strecha je dobre kotvená a odolná aj v extrémnych poveternostných podmienkach.

-Strešná konštrukcia sa navrhuje s dostatočnou podchodnou výškou, ktorá umožňuje bezproblémovú kontrolu strechy.

-Zateplenie strechy sa môže robiť buď priamo pri montáži nového strešného plášťa, alebo dodatočne.

-Zlepší sa ceľkový vzhľad objektu a tiež  zhodnotenie panelového domu.

 

 

 

 (Zdroj: Dom a bývanie 4/2013 - 7.ročník)