Škridla porovnanie

  • 16.10.2015

Pripravili sme pre Vás jednoduchú tabuľku pre porovnanie parametov strešných krytí.


V tabuľke vidieť rozdiely hmotností jednotlivých výrobkov a zároveň rozdieľ cien, keď si
porovnáme 150m2 strechu, tak rozdieľ medi najdrahšou a najlacnješou krytinou je 150€
na streche. Rozdieľ hmotnosti medzi najťažšou a najľahšou krytinou je 442,5kg. S tohoto
sa dá usúdiť, že pri výbere strešnej  krytiny je rozdiel ceny zanedbateľný, a zákazník by sa
mal orientovať hlavne na kvalitu krytiny, servis pri kúpe, a záručné podmienky udávané
výrobcom.