Porobetónové tvárnice

  • 30.07.2008

Porobetonové tvarovky

Môžu byť v šedej alebo bielej farbe. Farebný rozdiel spôsobuje plnivo, ktorým je v prípade šedých elektrárenský popolček a v prípade bielych kremičitý piesok. ďalšími zložkami pórobetónu sú cement, vápno, voda a prísady.

Zmiešaním piesku (alebo popolčeka), vody, cementu a vápna vzniká hmota, do ktorej sa pridáva prísada, napríklad hliníkový prášok. Tá podnecuje v hmote termickú reakciu, a tým i vznik pórov. Po čiastočnom zatuhnutí sa hmota krája. Výsledné tvárnice tvrdnú pôsobením horúcej pary v autoklávoch.

Prednosťou pórobetónových tvaroviek sú ich veľmi dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti a nízky difúzny odpor – všetko pri zachovaní štandardnej pevnosti. Isté problémy môžu nastať pri väčších požiadavkách na pevnosť, tie sa však pri výstavbe rodinných domov nepredpokladajú, veď so štandardnými tvárnicami možno vystavať až 5 podlaží.

Murovanie z pórobetónových tvaroviek je naozaj jednoduché. Presný tvar umožňuje spájať tvarovky minimálnou, iba 1-3 mm vrstvou špeciálnej matly, ktorú možno v tomto prípade skôr nazvať lepiacim tmelom. V systéme P+D, rovnako ako v prípade keramických tvaroviek, sa tmel nanáša iba na ložnú (vodorovnú) špáru. Nízka hmotnosť a úchytky na stranách každej tvarovky zjednodušujú manipuláciu, a tak je pórobetón veľmi vhodný na stavbu svojpomocou. Na rozdiel od pálených tehál nie je úprava tvaru veľkosti či hĺbenie drážok do tvarovky problémom. Naopak, stačí vám na to ručná pílka. Odpad možno s úspechom použiť napríklad ako podlahový zásyp.

Pórobetón ľahko prijíma vlhkosť z okolia, čo zhoršuje jeho vlastnosti. Preto musí byť materiál v čase murovania vyzretý a suchý, čo možno zabezpečiť iba uskladnením pod strechou alebo v ochrannej fólii. Pretože v čerstvom murive sa ale nedá vyhnúť zvýšeniu vlhkosti, treba ho nechať pred omietaním niekoľko týždňov odpočívať.

Namiesto pórov expandovaný íl

 

I keď je pórobetón nepochybne najslávnejším ľahkým betónom používaným na výstavbu, nie je jediný. Keramické guličky, ktoré môžete poznať ako základný materiál na hydroponické pestovanie rastlín, majú vlastnosti, ktoré sa začali s úspechom využívať i v stavebníctve. Granulát sa vyrába z ílu, ktorý sa necháva vyhorieť pri vysokej teplote v rotačnej peci. Pri vysokej teplote vyhoria organické látky z ílu a zároveň dochádza k expanzii. Výsledné keramické granule majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom.

 

Granulát sa používa na tepelnoizolačné zásypy, filtračné vrstvy či ako podklad na zazelenené strechy. Z hľadiska murovacích materiálov je však najdôležitejšie ich použitie na výrobu ľahkých betónových tvaroviek. Tie majú, podobne ako keramické pálené tvarovky, dobré tepelnoizolačné vlastnosti nielen vďaka zloženiu hmoty, ale aj vďaka dierovaniu, ktoré prerušuje tok tepla.

 

Vlastnosti tvarovky z expandovaného ílu sú podobné ako vlastnosti iných moderných murovacích materiálov.

 

Iné typy murovacích materiálov

 

Okrem spomenutých najpoužívanejších kusových stavív poznáme mnoho výrobkov, ktoré sú ich modifikáciami

Klasickým materiálom na výstavbu je betón, ktorý je najlacnejší, avšak nemožno ho použiť na výstavbu obvodových stien bez zateplenia, čo zasa predražuje stavbu. I keď väčšina výrobcov hlása „vyskladanie“ celého domu z jedného materiálu, použitiu betónu sa zvyčajne nevyhnete. Pri kombinácii moderných tvaroviek a betónu, napríklad pri betónovaní výstužného venca, si však treba uvedomiť nevyhnutnosť zateplenia betónovej časti, aby stavba netrpela problémami tepelných mostov.

 

Použitie betónu stojí za úvahu i v prípade, ak ste sa rozhodli pre stavbu atypického domu s mnohými zakriveniami, prípadne so zakriveniami s malým polomerom.

 

Ako si vybrať?

 

Kritérií pre výber je viac a všetky sú viac alebo menej dôležité. Konkrétna situácia môže kritériá zúžiť alebo rozšíriť, ale iba vy sa môžete rozhodnúť, ktoré z nevýhod nie sú pre stavbu či vás závažné, a naopak, ktoré výhody sa vám zdajú dôležité. Dnešný stavebník si má naozaj z čoho vybrať, najmä ak si uvedomíme, že sa musí rozhodnúť nielen medzi materiálmi, ale aj medzi výrobcami, nehovoriac o možnosti realizovať dom z montovaných prvkov.

 

Ak sa chcete vyhnúť sklamaniu, poraďte sa s projektantom vášho domu, obíďte čo najviac predajcov a nechajte si od každého vysvetliť výhody a nevýhody ich systému. Faktom je, že sa dozviete skôr iba výhody, pretože dnes, najmä keď je konkurencia taká veľká, vám o záporoch nikto hovoriť nebude. Práve preto je dôležité utvoriť si vlastný názor, a to nielen z informácií, ktoré dostanete, ale aj z informácií, ktoré „vycítite“.

 

Zbytočná je kvalitná tvarovka, keď...

 

Výberom kvalitnej a plne vyhovujúcej tvarovky nezaručíte kvalitu stavby. Nenadarmo sa hovorí o nevyhnutnosti dodržať potrebné pracovné postupy, ale v praxi vidíme, že nie každý si tieto dobre mienené rady naozaj berie k srdcu. Možno to sčasti spôsobuje nezdravé sebavedomie laikov, ktorí sa cítia byť špecialistami. Zavinil to najmä fakt, že v minulosti staval svojpomocne takmer každý, a tak sa v povedomí ľudí postupne stala z tohto remesla profesia, so znalosťou ktorej sa každý už narodí. Z minulosti sme si priniesli i schopnosť kombinovať nesúrodé materiály a šetriť na všetkom, na čom sa podľa „odborného“ pocitu laického stavebníka dá. Napríklad na hrúbke malty v ložnej škáre či na jej rovnomernosti. Ak uvaríte večeru, ktorá sa nebude dať jesť, nemôžete sa sťažovať na ingredencie, ktoré ste pridali do jedla. Nikomu nemožno svojpomocnú výstavbu rodinného domu zakázať, naopak, je veľa krásnych a kvalitne postavených domov svojpomocne, avšak dodržanie všetkých technologických postupov je pre zachovanie kvality stavby nevyhnutné.

 

Avšak aj keď ste sa rozhodli nechať si dom postaviť realizačnou firmou, neznamená to, žiaľ, automaticky, že so stavbou nebudete mať problémy. Hoci by firmy mali realizovať stavbu profesionálne, konieckoncov za svoju prácu dostanú zaplatené, častokrát sa stáva, že aj v ich práci sa nájdu „prešľapy“.

 

Našťastie, nemožno hádzať všetky realizačné firmy do jedného vreca, a preto sa s rozhodnutím neunáhlite. Zaujímajte sa o stavby, ktoré realizovali, a ak je to možné, stretnite sa s ich majiteľmi. Nevyhnutný je taktiež kvalitný a spoľahlivý stavebný dozor a dobre postavené zmluvy. Iba tak môžete ušetriť čas, nervy i peniaze.