Počiatočné informácie

 • 07.08.2008
 • Publikoval: Redakcia

Základová konštrukcia (základy) , stavby má funkciu znášať celkové zaťaženia stavby. Základové pásy spolu so základovou doskou a pôdou na ktorej sa základy nachádzajú tvoria základovú konštrukciu.

Správnym navrhnutím základou sa zabezpečuje stabilita stavby , ktorou sa predchádza klesaniu stavby , praskaniu múrov či nakloneniu celej stavebnej konštrukcie . Pre návrh základou je preto potrebné vedieť aké podložie sa bude nachádzať pod stavbou , doporučuje sa vykonanie geologických vrtou , tento úkon nie je až tak finančne náročný .Jeho cena sa pohybuje okolo 190 Euro na jeden stredne veľký rodinný rom (RD). Pre návrh základou je ďalej dôležité brať do úvahy : 

 • Celkovú  Váhu stavebnej konštrukcie
 • Typ stavbenej konštrukcie
 • Podnebné pásmo v ktorom sa stavba nachádza

Základová konštrukcia:

 • Základové pásy - majú funkciu prenášať zaťaženie obvodových múrov a nosných konštrukcií
 • Základová doska  - prenáša zaťaženie priečkových nenosných múrov
 • Základová pôda - prenáša účinky vonkajších síl

 

Základové pásy  -  zloženie základových pásov pri štandardnej murovanej stavbe

         Časť základových pásov nachádzajúcich v základovej pôde

 • betón tr.B20
 • železobetón s oceľovým armovaním z hrebeňovej ocele                                 

 

        Časť základou nachádzajúca sa nad terénom

 • šalovacie betónové tvárnice + železobetón
 • základová  železobetónová doska

Samozrejme  základovú konštrukciu navrhuje projektant  statik , ktorý určí šírku a hĺbku základových pásov  a hrúbku základovej dosky.

 

Foto dokument:

1. Výkop2.Základové pásy časť v základovej pôde

 
 

Súvisiace produkty