Penetračné nátery

  • 07.09.2015


     Kvalitná penetrácia predĺži trvácnosť náterovBRATISLAVA / ROVINKA, 9. september 2015: Základnými a napriek tomu často prehliadanými funkciami penetrácii je zjednotenie nasiakavosti a spevnenie nesúdržných podkladov. Pripravujú tak tzv. spojovací mostík pre aplikáciu náteru alebo omietky. Povrchové úpravy sú vďaka penetráciám trvácnejšie. Či ide o náter alebo omietku, povrch zostáva lepšie a dlhodobo chránený.

Penetračný náter predlžuje životnosť
Okrem uvedených funkcionalít zjednotenia a spevnenia podkladov, penetrácia zvyšuje priľnavosť ďalších prípravkov určených na povrchovú úpravu. Penetračné nátery zamedzujú nadmernému vsakovaniu zmesovej vody z cementových lepiacich stierok a tmelov do podkladu a teda aj nedostatočnému vyzretiu týchto materiálov vplyvom nedostatku vody pre hydratačnú reakciu cementu s vodou. Pri nenasiakavých povrchoch preberá penetrácia  funkciu spojovacieho mostíka, ktorý zvyšuje priľnavosť (adhéziu) medzi podkladom a nasledujúcou vrstvou. Penetrácie, aj keď po nanesení nie sú vždy viditeľné, významne ovplyvňujú životnosť ďalších povrchových úprav.

Mnohí penetráciu nepoužívajú a potom nie sú s výsledkom náteru či omietnutia spokojní. „Stretávame sa i s tým, že si bežný zákazník aj zakúpi penetráciu, ale nevhodnú, alebo ju nariedi v nesprávnej koncentrácii. Pri úpravách povrchov tak môžu nastať problémy ako sú odlupujúca sa farba alebo popraskaná omietka,“ upozorňuje Martin Procházka, predseda predstavenstva, STACHEMA Bratislava a.s. a dodáva: „Pred použitím penetrácie odporúčame poradiť sa s odborníkom napríklad v špecializovaných predajniach. Odborník vám odporučí systémové penetrácie, s ktorými je daný výrobok odskúšaný a certifikovaný.“

Nasiakavé, nenasiakavé, hĺbkové aj univerzálne
Všeobecne možno penetračné nátery rozdeliť podľa druhu podkladov na dve skupiny. Prvé sú určené na nasiakavé a druhé na nenasiakavé podklady. Čo sa týka zloženia, podľa použitého polyméru sú na trhu najrozšírenejším druhom  styrenakrylátové  penetrácie. Podľa veľkosti častice polyméru rozlišujeme penetrácie hĺbkové  a univerzálne. Čím  sú častice polyméru menšie, tým hlbšie prenikajú do podkladu. S touto vlastnosťou súvisí aj riedenie. Správne nariedená penetrácia musí totiž obsahovať od 6 do 12 %  polyméru. Zvyšok tvorí voda.STACHEMA Bratislava a.s. má vo svojom portfóliu širokú škálu penetrácii na všetky druhy podkladov a pre rôznorodé typy povrchových úprav. Napríklad Fortesil hĺbková penetrácia je špičková hĺbková penetrácia s vynikajúcou penetračnou kapacitou určená na nasiakavé anorganické podklady najmä pod samonivelačné a izolačné stierky, cementové lepidlá, farby na betón a podobne.
Fortesil S 2802 penetrácia je vhodná na nasiakavé podklady hlavne pod interiérové farby, cementové stierky, cementové lepidlá a akrylátové fasádne farby. Fortesil adhézny mostík je určený na nenasiakavé povrchy. Svojim zložením vynikajúco pripravuje priľnavý (adhézny) mostík pre rôznorodé podklady, ako sú vyzreté omietky, betón, sklenené tapety, drevené, papierové, sadrokartónové povrchy a drevotriesku, umakart, obklady a dlažby a tiež pod cementové lepidlá, stierky a samonivelačné hmoty.

Viac informácií na stránke výrobcu