Omietky

  • 19.10.2016

Základné rozdelenie omietok, ako si vybrať tú správnu omietku na fasádu. Základnou funkciou omietok je chrániť steny domov. Podľa použitia ich rozdeľujeme na vonkajšie  alebo vnútorné.Vonkajšie omietky slúžia hlavne na ochranu fasády domu proti poveternostným vplyvom, nazývame ich tiež fasádne omietky. Tieto rozdeľujeme podľa toho,  za akým účelom nám majú slúžiť, či sa jedná o sanáciu historických budov,  na aký zatepľovací systém majú byť použité,  alebo  jednoducho majú iba chrániť  murivo novostavby a podobne. Podstatné je, správne určiť účel fasádnej omietky a podľa toho si vybrať vhodný  typ. Vnútorné omietky sú určené na ochranu stien v interiéri, ich účelom je vytvárať vhodnú klímu,  určovať celkový vzhľad  povrchu stien dizajn. Vnútorné omietky sú jednovrstvové alebo viacvrstvové. Rozdeľujeme  ich  do viacerých typov: jadrové omietky (hrubé alebo vyrovnávacie), vápenocementové omietky ( s jemnou alebo hrubšou štruktúrou), sadrové omietky (hladké), hlinené omietky (hlavne určené pre alergikov), sanačné omietky (pre vlhké alebo zvlhnuté murivo).