Odvodňovacie systémy

  • 01.09.2010

Odvodňovacie systémy striech

 

   STABICOR

 

Základné požiadavky na odkvapový systém sú: pevnosť a bezúdržbovosť. Spĺňa to váš odkvap, alebo ho musíte rok čo rok natierať či inak sa o neho starať? Ak je vaša odpoveď kladná, potom práve dobrý odkvap nemáte a bolo by namieste zauvažovať o lepšom – skutočne bezúdržbovom, pevnom, farebne stálom a ak by to bolo možné, i cenovo prijateľnom…

Bezúdržbovosť odkvapového systému
Obrovskú výhodu majú materiály nepodliehajúce korózii, teda plechy s povrchovou úpravou (oceľ + zinok + farebná povrchová úprava), prípadne plastové odkvapy. čo sa týka životnosti, horšie na tom nie sú ani titánzinok, meď a hliníkový plech, na ktorých sa časom vytvorí na povrchu patina, ktorá materiál chráni, ale nepríjemným následkom je farebná nestálosť (meď zozelenie, hliník stratí lesk a titanzinok stmavne). Pri medených odkvapoch hrozí ešte jedno riziko – lúpež, často z domu zmiznú skôr, než stačia zmeniť farbu, a dokupovať stále nové, nie je práve lacná záležitosť.
 

 

 

 

 

 


Pevnosť odkvapového systému
Pevnosť je podstatná predovšetkým v oblastiach so značnými snehovými zrážkami. Na miesta s vyšším výskytom snehu sa teda skôr hodia odkvapy z pozinkovaného, titánzinkového alebo medeného plechu, na ktorých sa spájajú jednotlivé prvky pálením a nitovaním. Skutočne dobré sú tie odkvapy, ktoré využívajú stavebnicový systém spojok, čím riešia problém dilatácie a zároveň sa dá odkvapový systém na zimu demontovať. V oblasti s väčšími snehovými zrážkami je tiež nevyhnutné dobre vyriešiť systém snehových zábran, obzvlášť pri krytinách s hladkým povrchom a pri nedostatočne zateplených strechách, na ktorých vznikajú ľadové kryhy.

K ďalším rizikovým oblastiam patria miesta s veľkým výkyvom teplôt. Predovšetkým tu sa výborne uplatňujú nepálené pozinkované systémy s povrchovou úpravou. Vďaka spojkám umožňujúcim tepelnú dilatáciu, nemá tepelná rozťažnosť na celý systém a jeho funkčnosť väčší vplyv.

 

Ceny odkvapových systémov
Cena hrá takmer vždy hlavnú rolu pri rozhodovaní sa nad výberom. Tu je však nutné uvažovať nielen nad cenou systému ako takého, ale aj nad životnosťou a spôsobom údržby.

Absolútne najlacnejším systémom sú žľaby a zvody z obyčajného pozinkovaného plechu. Tento odkvap je nutné natierať, a tým vzniká pravdepodobnosť rýchlej korózie. Ich použitie sa vyplatí len v krátkodobom horizonte, napríklad na dočasných stavbách alebo na strechách s predpokladanou krátkou životnosťou. V prípade, že by sme uvažovali o tomto materiály a počítali s tým, že ho budeme natierať, určite sa vyplatí zamyslieť sa nad systémom s bezúdržbovou ochrannou vrstvou, na ktorom sú zároveň zachované všetky jeho výhody. Ak totiž započítavame farbu a prácu, vyjde nakoniec systém, ktorý už farebnú povrchovú úpravu má, v porovnaní s natieraným cenovo porovnateľný alebo dokonca lacnejší.