Nie je lepidlo ako lepidlo!

  • 05.12.2014

Pri obkladaní dlažby je dôležité nepodceňovať výber vhodného lepidla, pretože tento faktor zásadne rozhoduje o tom, či dlažba vydrží.
Dôležité je zvoliť správny typ tak, aby bola garantovaná stálosť a kvalita na veľa rokov. Pri lepení obkladu a dlažby musí lepiaca malta spĺňať požiadavku na spoľahlivú prídržnosť, a to či ide o steny alebo podlahy, inetriér alebo exteriér, obytné budovy či priemyselné stavby.
Ako fungujú cementové lepidlá?
- štandardné lepidlá (C1, C1T, C1TE....) sú určené na lepenie nasiakavej keramiky, kde dochádza ku kotveniu lepeného obkladu, "presiaknutím“ vody a cementu do jeho štruktúry
- flexibilné lepidlá (C2, C2T, C2TE....) sa pužívajú na lepenie keramiky s veľmi malou nasiakavosťou (nenasiakavá a málo nasiakavá keramika, hydroizolačné stierky a pod.) Flexibilné lepidlá vďaka chemickým komponentom pevne priľnú k povrchu lepeného obkladu a špeciálne zloženie týchto lepidiel zároveň prináša väčšiu odolnosť voči pôsobeniu tepla, mrazu, vlhkosti, vibráciám a mechanickému namáhaniu.
Mnoho výrobcov stále zneužíva neznalosť zákazníkov v označovaní lepidiel a na svoje balenia uvádzajú označenie „flexibilný" aj pre lepidlá, ktoré sú napr. iba v triede C1T (štandardné lepidlo)!
Označovanie cementových lepidiel podľa EN 12004
Typ lepidla určuje prvé písmeno: 
C - cementové lepidlo
D - disperzné lepidlo
R - živicové lepidlo
Triedu lepidla určuje číslo:
1 - lepidlá na bežné použitie (prídržnosť k podkladu min. 0,5MPa)
2 - lepidlá na náročnejšie aplikácie (prídržnosť k podkladu min. 1,0MPa)
Špecifické vlastnosti:
F - rýchlo tuhnúce lepidlo
T - lepidlo so zníženým sklzom
E - lepidlo s predĺženou dobou otvorenia

 

Označenie podľa EN 12004

Symbol

Popis

C1

bežné cementové lepidlo

C1T

bežné cementové lepidlo so zníženým sklzom

C1TE

bežné cenentové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia

C1FT

rýchlo tuhnúce lepidlo so zníženým sklzom

C2E

flexibilné cementové lepidlo s predĺženou dobou otvorenia

C2F

flexibilné cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami

C2T

flexibilné cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikamia zníženým sklzom

C2TE

flexibilné rýchlo tuhnúce lepidlo s doplnkovými charakteristikamia zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia

C2FT

flexibilné rýchlo tuhnúce cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami a zníženým sklzom

C2FE

flexibilné cementové lepidlo s doplnkovými charakteristikami a predĺženou dobou otvorenia