Nie je komín ako komín

  • 17.11.2008

 

Nie je komín ako komín
 
V každom komíne vzniká pri vykurovaní vlhkosť. Ak používame tepelné spotrebiče novej generácie, predovšetkým na zemný plyn, percento vlhkosti prudko vzrastá. Pri ochladzovaní spalín v komínovom prieduchu potom vzniká veľké množstvo vyzrážanej kvapaliny s obsahom škodlivín. Tie stekajú po vnútornej stene komína a keď...
 
 
 
V každom komíne vzniká pri vykurovaní vlhkosť. Ak používame tepelné spotrebiče novej generácie, predovšetkým na zemný plyn, percento vlhkosti prudko vzrastá. Pri ochladzovaní spalín v komínovom prieduchu potom vzniká veľké množstvo vyzrážanej kvapaliny s obsahom škodlivín. Tie stekajú po vnútornej stene komína a keď si kúpime nevhodný komín, napríklad iba murovaný, tak sa nám stane, že vlhkosť pretečie a vytvorí na stenách fľaky.

K nepríjemnému prevlhnutiu tiež môže dôjsť, keď sa rozhodneme zmeniť vykurovanie. Tepelný spotrebič spolu s dymovou cestou tvorí jednu funkčnú jednotku a ak komín neprispôsobíme novému spotrebiču, môže sa stať, že do tej doby suchý komín náhle prevlhne a časom sa začne i rozpadať. Na tieto všetky eventuality by sme preto mali myslieť včas a pri stavbe nového komína alebo celého domu si vybrať komín, ktorý je, ak sa dá, „nenasiakavý“.

„Nenasiakavý“ komín
K jeho základným stavebným prvkom patrí tvárnica, izolácia a komínová vložka. Tá, obalená izoláciou, zabraňuje ochladzovaniu spalín. Vonkajší plášť komína je tvorený betónovými tvárnicami, ktoré majú v rohoch kanáliky, ktorými prúdi vzduch, aby bola odvedená prípadná vlhkosť. Kondenzát, vzniknutý vo vnútri vložiek potom odteká do špeciálneho šamotového dielu, ktorý je umiestnený pod prvou vložkou a odvádza túto vyzrážanú vlhkosť do žumpy alebo do kanalizácie.

Aj napriek všetkým opatreniam je však najlepšie, keď sa kondenzátu v komíne tvorí čo najmenej. To ovplyvníme vhodnou voľbou prierezu komína. Ak budeme mať komín príliš veľký, budú spaliny prúdiť pomalšie. Súčasne sa však budú rýchlejšie ochladzovať a vytvorí sa oveľa väčšie množstvo kondenzátu. Pred kúpením komína by sme sa preto mali obrátiť na budúceho dodávateľa komína a požiadať ho, aby nám navrhol jeho najvhodnejší prierez. Podstatnú rolu pritom hrá účinná výška komína, to znamená rozdiel výšok napojenia spotrebiča ku komínu a ústie komína.

Kvalitná komínová vložka
Mnohí z nás ešte používajú lacné hliníkové vložky, ktoré sú však iba krátkodobým riešením problému vlhkosti v komíne. Hliník totiž nie je odolný voči agresívnemu kondenzátu v podobe vodnej pary s obsahom škodlivín a čoskoro dochádza k jeho prederaveniu. Najideálnejšou komínovou vložkou je kvalitný šamot. Výborne vyhovuje, či už kúrime tuhými palivami s vysokými teplotami spalín alebo plynnými či kvapalnými palivami alebo používame na vykurovanie biomasu alebo bioplyn.

Komín na kľúč
Pretože väčšina z nás sú v tejto oblasti laikmi, nedokážeme sa vždy rozhodnúť, ako by mal vlastne náš komín vyzerať. V takomto prípade je skutočne najlepšie zveriť sa skúsenej firme, ktorá má atest od výrobcu a nechať si postaviť kompletný kvalitný komín. Ten by mal potom spĺňať množstvo požiadaviek: byť vhodný pre všetky typy palív, vhodný pre vysoko účinné kotle s teplotou spalín nad 30oC, odolný proti vyhoreniu, proti vlhkosti, byť kyselinovzdorný a bezpečný v prípade, že dôjde k samovoľnému vznieteniu sadzí. Dobrý komín šetrí okrem energie i životné prostredie. Na takýto univerzálny komín býva záruka tridsať rokov.

Čoho sa vyvarovať?
Častou príčinou vadného chodu komína býva šetrenie na nesprávnom mieste. Šetrný zákazník občas príde s nápadom, že niektorý prvok jednoducho vypustí a nahradí ho niečím iným. Ďalších chýb sa môžu dopustiť remeselníci, ktorí nečítajú montážny návod a potom napríklad zasypú šamotovú vložku nejakým materiálom. Tým ju zbavia možnosti pohybu, ktorý je nevyhnutný na to, aby prečkala v poriadku zahrievanie. Chybovať sa však môže už pri projektovaní, keď sa komín navrhne pri obvodovej stene, kde chladne, vlhne a naviac pôsobí neesteticky. I naši pradedovia už vedeli, že najlepšia poloha komína je uprostred domu.

Zdroj :-Schiedel