Murovacie malty

 • 07.11.2008

Murivo

 

Murivo je zostava murovacích prvkov ulozených podla stanoveného usporiadania a vzájomne spojených maltou toto je strucná definícia muriva. Pritom vsetky pouzité materiály vplývajú na vlastnosti muriva.

 

Murovací prvok

 

Murovací prvok je vopred vyrobené kusové stavivo urcené pre murovanú stavbu. Vzhlad a tvar kazdého murovacieho prvku sú urcujúce pre spôsob murovania, cize spájania do urcitej väzby. Rôzne úpravy lozných a stycných plôch si vyzadujú rôzne spôsoby murovania. Tehly POROTHERM patria medzi tzv. priecne dierované tehly, ktoré sú lahcené systémom zvislých dutín s charkteristickou mriezkovou struktúrou. Vytvarovanie vnútra tehál do podoby speciálnej mriezky má za ciel dosiahnutie co najlepsích tepelnoizolacných vlastností hlavne u obvodového muriva. Preto pri murovaní musíme dbat na to, aby nedoslo k zateceniu malty do zvislých dutín. U niektorých druhov muriva vystupuje do popredia naopak poziadavka na zvukovú izoláciu, co v prípade muriva z tehál znamená potrebu co najvyssej polosnej hmotnosti. Speciálne tehly s prívlastkom akustik, majú preto podiel dierovania čo najmenší.

 

Väzba muriva

 

Usporiadanie murovacích prvkov v murive má byt také, aby bola zabezpecená ich vzájomná väzba. Je to dôlezitý predpoklad statického pôsobenia muriva ako celku. Ide o to, aby zvislé stycné skáry susediacich vrstiev tehál boli v pozadovanom odstupe. Väzba musí byt väcsia z hodnôt 40 mm alebo 0,4xh, kde h je výska murovacieho prvku v mm. V prípade tehál POROTHERM P+D s výskou 238 mm je pozadovaná dlzka väzby min 95 mm. U tehál POROTHERM Profi by mala byt dlzka väzby min 100 mm.

 

 

<div class="" "img""=""> 

 

Styčná (zvislá) skára

 

Murovacie prvky podla spôsobu vytvarovania zvislej stycnej skáry môzu byt:

   

 • s viditelne premaltovanou zvislou skárou (napr. PT, CDm, CV 14)
 • bez viditelne premaltovanej zvislej skáry (tehly s maltovou taskou)
 • bez premaltovanej zvislej skáry (tehly so systémom spoja pero + drázka)

 

Murovacia malta

 

Murovacia malta je dôlezitou súcastou muriva. V závislosti na druhu a pevnosti murovacej malty sa mení pevnost muriva. Pri murovaní obvodových stien klasickým spôsobom je vhodné pouzit tepelnoizolacné malty, môze sa tak zvýsit tepelný odpor cca o 15 % oproti obvodovej stene murovanej na vápennocementovú maltu. Systém POROTHERM ponúka na výber aj niekolko priemyselne vyrábaných suchých maltových zmesí:

 • tepelnoizolacná malta POROTHERM TM
 • vápennocementová murovacia malta POROTHERM MM50.

 

Suché maltové zmesi

 

 • zaručené vlastnosti a parametre
 • lahká manipulácia pri preprave
 • úsporné skladovanie na stavenisku
 • jednoduché spracovanie (po pridaní vody a zmiesaní je čerstvá malta pripravená na pouzitie)
 • úspora casu úspora materiálu
 • úspora nákladov

 

Náradie a pomôcky na murovanie

Murárske náradiemurárska lyžica, naberačka, murárska šnúra, gumené kladivo, vodováha
Hoblovaná drevená lataso značkami každých 25 cm na kontrolu výškového modulového rastra
Pomôcka na maltovanie

slúži na nanášanie súvislej vrstvy murovacej malty do ložnej škáry pri klasickom spôsobe murovania (POROTHERM P+D)

Nanášací valec

slúzi na nanásanie lepiacej malty pri murovaní na tenkú loznú skáru (POROTHERM Profi)
Nivelacná súpravaslúzi ako pomôcka pri nanásaní maltovej vrstvy pri zakladaní prvého radu z tehál POROTHERM Profi
Rezacie náradievhodné druhy stolových alebo rucných píl
Kotvy z antikorovej oceleslúzia na kotvenie deliacich, prípadne aj nosných priecok k prilahlým nosným konstrukciám