Minerálna vlna alebo polystyrén

  • 23.03.2013

 Penový polystyrén alebo minerálna vlna ?

Zateplovacie systémy rozdelujeme na :

  • kontaktné zateplovacie systémy,

  • odvetrané zateplovacie systémy.

 
Kontaktný zateplovací systém - nalepenie izolantu na stenu a následné prevedenie omietky.
Odvetraný zateplovací systém - prichytenie izolantu na stenu pomocou nosnej konštrukcie, zachovanie odvetranej vzduchovej medzery,  a prevedenie fasády (zvyčajne obkladové materiály).
 
V prípade kontaktného zateplovacieho systému je to jedno, penový polystyrén je lacnejší, minerálna vlna je drahšia, ale zase nehorľavá a má lepšie zvukovoizolačné vlastnosti. Najhlavnejšie je navrhnutie správnej hrúbky izolantu. Najideálnejšie je posunutie rosného bodu von z muriva. Použitie minerálnej vlny je dôležité v prípadoch kde treba použiť  materiáli vysoko difúzne otvorené t.j. paropriepustné. Je to v prípadoch veľmi vlhkých domov a pri použití odvetranej fasády.
 
Vtáctvo a zateplenie.
Vo fasádach z minerálnej vlny je výskyt vtáctva ďaleko menší ako v zateplovacom systéme z polystyrénu.