Lepenie tepelnoizolačných dosiek ETICS

  • 07.09.2017

Zásady lepenia izolačných dosiek podľa ETICS 

Izolačné dosky sa lepia na väzbu s minimálnym presahom 10cm, odporúčaných 20cm, vždy smerom od zakladacej lišty hore ( výnimku tvorí oblasť pod zakladacou lištou).

Spôsob akým treba lepiť fasádny polystyrén alebo minerálnu vlnu určuje predovšetkým rovinatosť podkladu.

Celoplošné lepenie: Sa používa na rovinných podkladoch s nerovnosťou max. do 10mm. Lepiaca hmota sa nanesie po celej ploche dosky hladkou stranou ozubeného hladidla a potom sa ozubenou stranou stiahne (ideálne je použiť hladidlo so zubom 10x10mm).

Ramové a bodové lepenie: Používa sa na podkladoch s nerovnosťou max do.20mm/m. Lepidlo sa nanáša keľňou tak, aby sa na ploche dosky vytvoril po obvode rám doplnený 3-6 bodmi (terčami). Terče je treba vhodne umiestniť s ohľadom na budúce kotvenie. Je nutné, aby bolo min. 40% povrchu dosky EPS prilepené lepiacou hmotou  k podkladu. 

Súvisiace linky:ETICS PCI ETICS Baumit

PS: Názory že polystrén sa lepí na terče aby tam prúdil vzduch, a že do polystyrénu treba osadzovať vetracie mriežky prosím neberte vážne. V prípade že sa chystáte zateplovať radi vám poskytneme odbornú konzultáciu kde sa dozviete aká je optimálna hrúbka izolantu, kde sa nachádza rosný bod pri zateplení, aká je návrtanosť vašich  investicií do zateplenia a podobne.