Krovy (rezivo)

  • 07.09.2023
  • Publikoval: Lukáš Behro
  • Odborný garant: Lukáš Behro

Konštrukcia krovu

 

 

Aké krovy sa v súčasnosti využívajú a čo si vyžaduje ich výroba a montáž?

 

 

Krov je sústava drevených alebo iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy. Jeho konštrukcia vyplýva z tvarovania strechy či, naopak, jeho tvar podmieňuje tvar strechy. Krov treba projektovať už s ohľadom na budúce využitie podkrovného priestoru.

Tvary a rozmery vychádzajú z technických požiadaviek, ale ovplyvňujú ich aj regionálne a architektonické hľadiská. Dôležité je, že čím viac v danej oblasti výstavby prší (a najmä sneží), tým väčší sklon striech domov je potrebný. Tým sa vyhneme príliš veľkej záťaži na strešnú krytinu, ako i možným zdravotným nepríjemnostiam pri nárazovom zosúvaní snehu.

Tým, že výroba a montáž novej konštrukcie krovu si vyžadujú veľkú zručnosť, je dôležité, aby ju vykonali iba odborníci. Základným materiálom a neodmysliteľným prvkom podkrovia je drevo. Ak chceme udržať dlhú životnosť a tým pádom aj obývateľnosť tohto priestoru, mali by sme už pri navrhovaní krovu venovať veľkú pozornosť ochrane a chemickému ošetreniu dreva.

Jedným z nových materiálov v rámci drevených strešných konštrukcií sú lepené drevené lamelové prvky. Ich prierez je variabilný, takisto ako tvar a na rozdiel od dreveného masívu i dĺžka. Jediným obmedzením v prípade dĺžky sú možnosti prepravy. Keďže sa základná surovina triedi, eliminujú sa zlé vlastnosti dreva, a preto majú lepené drevené prvky dobré mechanické vlastnosti.

 

Klasické krovy

 

Konštrukcia krovu a tvar celej strechy sa vzájomne podmieňujú, vplývajú na objem podkrovia, a teda aj na jeho prípadnú úpravu na bývanie. Preto je užitočné poznať základné tvary a princípy najmä krovov z dreva a ocele.

Stojatá stolica - drevený väznicový krov, ktorý tvoria jedna, dve alebo tri väznice podopierajúce krokvy. Väznice nesú úmerný počet zvislých stĺpikov, ktoré zaťažujú väzný trám. Krov staticky dopĺňajú a stužujú ďalšie prvky – vzpery a klieštiny. Sú vhodné pre rozpony 5 až 13 m a pre jednu až tri väznice.

Ležatá stolica - väznicový krov podobný stojatej stolici. Väznice sú však v tomto prípade podopreté ležatými stĺpikmi. Krov nemá vzpery ako v prípade stojatej stolice a klieštiny tvoria priečne stuženie. Odporúčané rozpony sú takisto 5 až 13 m.

 

   

Hambálkový krov

   

Slovné spojenie úsporný alebo kombinovaný krov naznačuje, že ide o krov hambálkový. Hambálok je dvojitý vodorovný doskovitý prvok, ktorý spája dve šikmé krokvy. Využíva sa najčastejšie, pretože umožňuje najjednoduchšie využiť podkrovný priestor na bývanie.

V súčasnosti sa na konštrukciu hambálkového krovu dajú použiť rôzne materiály. Spotreba dreva je menšia ako pri klasických krovoch, pretože väznice, stĺpiky a vzpery tu nie sú potrebné. Pri rozpone do 9 m nemá hambálkový krov stredné väznice.

Veľký obytný priestor získame, ak hambálkový krov prispôsobíme manzardovému zastrešeniu. Strecha tak vznikne zalomením krokiev, pričom sa vytvoria dva sklony: sklon v sedlovej časti je malý a nachádza sa pri hrebeni, naproti tomu druhý sklon je strmý alebo takmer zvislý.

 

   

Základné pojmy

 

Väznica - drevený prvok horizontálne umiestnený v konštrukcii krovu, na ktorý sa ukladajú krokvy.

Krokva - šikmý drevený prvok krovu, ktorý slúži na uloženie podkladových lát na kladenie krytiny.

Vzpera - šikmý drevený prvok nachádzajúci sa v dolnej časti krovu. Slúži na podopretie hlavnej vzpery a väznice v krovoch s veľkými rozpätiami.

Klieština - vodorovný drevený prvok krovu, ktorý spája podporný stĺpik s hlavnou vzperou alebo dve protistojace krokvy, čím sa zabráni deformáciám.

 

Chemická impregnácia krovu

 

Odborný garant

Lukáš Behro

Lukáš Behro

Pozícia: Železo, hrubá stavba