Komín všeobecne

  • 20.10.2008

 

Komín je zvislá stavebná konštrukcia s prieduchom ,určená pre odvod spalín, prípadne pre prívod vzduchu potrebného k spaľovaniu .
Komínové systémy delíme podľa konštrukcie na:
 
Nerezové systémy : - pozostávajúce z vnútornej nerezovej vložky , tepelnej izolácie a vonkajšieho plášťa , ktorý môže tvoriť ocelový či medenný plech .
 
Skladané systémy keramické: - pozostávajúce zo šamotovej vložky , tepelnej izolácie a obvodovej tvarovky z ľahčeného betónu alebo keramiky.
 
Iné systémy : - sú kombináciou rôznych materiálov , využívane ako náhradné riešenie .
 
 
Kritériá pre výber komínového systému z hľadiska požitého kotla
 
Atmosferický kotol - potrebuje prívod vzduchu potrebný pre spalovanie vykurovacieho média privádzaný z vonkajšieho prostredia . S toho vyplýva že miestnosť v ktorej je umiestnený potrebuje stály prívod vzduchu , musí mať vetranie .
 
Kondenzačný kotol – potrebuje prívod vzduchu priamo z komínového systému , teda môže byť osadený v uzavretej miestnosti .
 
Výhody nerezového systému sú jednoduchá a rýchla montáž bez mokrých procesov , ľahká konštrukcia , je úsporný z hľadiska priestoru .
 
Výhody skladaného komínového systému sú väčšia variabilita , dlhá životnosť , protipožiarna ochrana
možnosť využitia konštrukcie aj na iné rozvody (slnečné kolektory a iné )
 
Komín aby dosiahol požadovaný odvod spalín ľudovo povedané aby mal dobrý ťah potrebuje mať hlavne účinnú výšku a správny priemer . Komínové teleso je ďalej potrebné vystavať minimálne 0,65m nad hrebeň z dôvodu ochrany životného prostredia a ochrany strešného plášťa . Časť ktorá sa nachádza nad strešným plášťom musí byť dodatočne zateplená čo odstráni problém z nadbytočnou kondenzáciou spalín . Pri návrhu komína je dobré myslieť aj na vedľajší komín resp. komínový prieduch pre prípadné dodatočné využitie – kachle , kozub alebo prípadné neskoršie využitie podkrovia . Pre teplovzdušné vykurovanie je potrebné zabudovať dva komínové prieduchy – jeden na odvod spalín a druhý na distribúciu teplého vzduchu do priestorov .
Ideálnym spôsobom je využitie dvojprieduchových komínov s vetracou šachtou .
 
 
 
Pri výbere komína nezabudnite zvážiť tieto otázky:
 
Ako vybrať komín ktorý bude dobrý dnes ale aj zajtra ?
Aké palivo použijem dnes a aké o niekoľko rokov?
Ako zabezpečím teplo pri energetickým tiesňach ?
Ako naplánuje dom aby bol bezpečný ?
Ako naplánujem vnútorné prostredie aby bolo čo najpríjemnejšie?
 
 
Ak potrebujete vedieť viac informácií o návrhu a realizácii komínových systémov kontaktujte nás .Prostredníctvom poradenského servisu Vám zabezpečíme odborné informácie priamo od výrobcov.
Zabezpečíme kontakt na:
                                                realizačné firmy
                                                revíznych technikov
                                                kominárov