Je alebo nie je nopová fólia hydroizolácia?

  • 19.03.2014

S názorom, či použitím nopovej fólie ako hydroizolácie sme sa v minulosti často stretávali. Dnešná situácia je priaznivejšia, avšak stále sa nájde človek s názorom, že vložením nopovej fólie k základovému murivu sa vytvorí jeho dostatočná hydroizolácia. Preto tu odvádzam naše skúsenosti a technické poznámky k jej použitiu.
 

Nopová fólia je často používaná ako jediné opatrenie izolujúce murivo pod úrovňou terénu pred vlhkosťou, pričom vzduchová dutina medzi fóliou a murivom má byť schopná odvádzať z muriva odparenú vlhkosť. 
 

Podľa skúseností nie je však zaistená fyzikálna sila, ktorá by poháňala vzduch v medzere hrúbky max. 9 mm medzi veľmi nerovným povrchom muriva a samotnou fóliou. V dutine nie je zaistená cirkulácia a výmena vzduchu - dochádza len k vyrovnávaniu tlaku medzi dutinou a atmosférou.
 

Nopová fólia je dosť tuhá, jej osadenie na nerovné murivo (nad 2 cm nerovnosti), spôsobuje zvlnenie fólie, väčšie dutiny za fóliou a pod. V prípade ostrejšieho kameňa v zásype dochádza často k preseknutiu fólie. Na hornom okraji je potom nutné prebytočnú fóliu ohýbať, čo je následne častým miestom zatekania obr.1
 


 

Obr.1 Výskyt zvlnenia fólie na nerovnom murive

 

 Pri osadzovaní fólie sa v praxi často nedodržiava:

- detail presahu jednotlivých pásov fólií, výrobca síce odporúča spoj zlepiť lepiacou butylkaučukovou páskou, ale najmä v prípade nerovného muriva sa fólia zvisle zvlní a nie je možné riadne „zacvaknúť” nopy do seba a tým spoj dokonale utesniť obr.2
- horný detail v prípade nerovného alebo pohľadového muriva a jeho zakončenia krycou lištou obr.3

 

 

Obr.2  Spoj jednotlivých pásov - nopy do seba nezapadli, čím nie je možné výrobcom odporúčaný detail pomocou butylkaučukovej pásky riadne zhotoviť a pás utesniť

 

 

Obr.3 Nemožno dokonalého priľnutia v prípade nerovného podkladu a použitia štandardnej zakončovacej lišty
 

Všeobecne nie je spracovaný detail na:

- dolný detail ukončenia fólie vo výkope bez drenáže, voda zateká pod fóliu obr.4
- dolný detail ukončenia fólie vo výkope s drenážou, voda zateká pod fóliu obr.5
- zvislé ukončenie fólie pri neizolovaných častiach, napr. vonkajších schodoch obr.6

 

 

 

Obr.4  Možné zatečenie vody pod fóliu - detail bez drenáže

 

Obr.5 Možné zatečenie vody pod fóliu - detail s drenážou

 

Obr.6 Neriešený detail zvislého napojenia fólie na neizolovanú časť objektu (schodisko)

 

Normy a ustanovenia

Podľa platného technologického postupu pre povlakové hydroizolácie zaťažené tlakom vody alebo tlakom stavebných konštrukcií musia byť súvisle podopreté podkladovou vrstvou alebo konštrukciou. Túto požiadavku normy nopová fólia pre svoje bodové podopretie nespĺňa. 

Podľa normy DIN 19363 z 8/2000 nie je nopová fólia uznaná ako izolácia, pretože nie je v 100% kontakte s podkladom. Preto naša spoločnosť odporúča ako účinné opatrenia na hydroizoláciu spodnej stavby používať kontaktnú tixotropnú stierku na báze bitúmenu Prince Izol Z
 

- flexibilná, prekleňuje trhliny až do 5mm
- odoláva tlakovej vode
- chráni pred radónom
- použiteľná i na matne vlhký podklad
- vhodná tiež na lepenie tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu


 

 

 

Zdroj: (Z firemných materiálov BASF Slovensko spol s.r.o.)