Debniace a šalovacie tvárnice

  • 03.06.2008Popis výrobku

  

Debniace tvárnice alebo tzv. šalovačky sú tvárnice z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže.
Šalovacie tvárnice  tvoria v dnešnej dobe  základný prvok stavebných konštrukcií. Hlavný význam ich použitia je vytváranie strateného debnenia pri zvislých konštrukciách. Pri použití oceľovej výstuže vytvárajú silné železobetónové konštrukcie.

 
Použitie

Debniace tvárnice (Šalovacie tvárnice) je možné použiť ako stratené debnenie. Používajú sa na steny suterénov, sokle, šachty, steny bazénov, oporné múry, oplotenia, základy. Pre realizáciu je možné použiť klasické tvárnice typu H alebo PD (pero drážka) .
Výhodou použitia tvárnic typu PD je presnosť a pevnosť realizácie, no hlavne zmenšenie rizika vytekania zálievkového betónu.

Debniace tvárnice cena
Cena betónových debniacich tvárnic je závislá od kvality  vstupných materiálov,  od technického zariadenia  a
v prvom rade od receptúry, ktorú si každá spoločnosť stráži. Vstupné materiály tvoria cement, kamenivo,voda a stavebná chémia.  Spôsob spracovania závisí od kvalitného technického vybavenia. Správne  zvibrovanie a presnosť foriem sú základom úspechu výrobných spoločností, ktoré vyrábajú šalovačky.

Debniace tvárnice postup Armovania- oceľová výstuž

Hrúbku armovacej výstuže určuje projekt statiky. Pri štandartných postupoch sa používa výstuž hr. 6- 8 mm


Výhody

• jednoduchá suchá montáž debnenia

• presné ukladanie šalovacích tvárnic

• dobrá priľnavosť omietky

• deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete (okrem DT40)

• úspora nákladov a času

• šalovacie tvárnice je možné upravovať rezaním, sekaním, vŕtaním, frézovaním

   

TvárnicaDT15DT20DT30DT40
šírka (cm)15203040
dĺžka x výška500x250 +/- 5500x250 +/- 5

500x250 +/- 5

500x250 +/- 5

hmotnosť18 kg20 kg26 kg28 kg
spotreba (ks/m2)8888
spotreba výplňového betónu77 l/m2120l/m2158l/m2283l/m2