Chyby pri zatepľovaní

  • 09.12.2013

Podľa odborníkov na zatepľovanie sa príčiny problémov so zateplenými fasádami dajú zhrnúť do troch základných bodov: investori často podceňujú výber materiálu, technologický postup či nevyhnutnosť technického dozoru na stavbe. Pritom pre vybudovanie zatepľovacieho systému s dlhou životnosťou sú tieto rozhodnutia kľúčové.

 

Výber  materiálov

Celková životnosť zateplenia závisí od všetkých prvkov systému, preto je dôležité vybrať len také materiály, ktoré sú vo vzájomnej súhre a hodia sa ku konkrétnemu typu muriva a domu. Základným predpokladom dlhej životnosti  je priľnavosť lepiacej vrstvy na vnútornej i vonkajšej strane izolantu. Pri lepení polystyrénu na fasádu sa napríklad musí povrch dosiek pri dlhšom vystavení poveternostným podmienkam obrúsiť, aby sa odstránili nečistoty a mastnoty usadené na povrchu, vrátane vrstvy degradovanej vplyvom UV žiarenia. Pri minerálnej vate, ktorá má vláknitý a štruktúrovaný povrch, tento krok nie je potrebný.

 

 

 

Detaily lepenia
Na kvalitu zateplenia má podstatný vplyv aj technológia lepenia. Pri štandardných minerálnych doskách treba najprv vtlačiť lepidlo do dosky a spojiť tenkú vrstvu vláknitej štruktúry dosiek s lepidlom a až potom naniesť hrubšiu vrstvu lepidla na lepenie na stenu. Bohužiaľ v praxi sa na dodržanie tohto postupu veľmi často zabúda, následne dochádza k degradácii systému, prasklinám, odlepovaniu armovacej vrstvy alebo iným defektom. Jednou z možností, ako dosiahnuť skutočne pevné priľnutie izolácie na podklad, a tak predísť spomínaným defektom, sú fasádne minerálne dosky s nástrekom. Tieto dosky sú už z výroby ošetrené silikátovým nástrekom, ktorý potom pri lepení na stenu domu slúži ako adhézny mostík medzi lepidlom a minerálnou vatou.

 

 

 

 

 

Nedodržanie postupov
Častou chybou je lepenie izolantu takzvane ,,na buchty“ . Ďalším príkladom nedodržania predpísaného postupu môže by nezatienené lešenie v horúcom letnom dni. Slnečné žiarenie, ktoré dopadá priamo na povrch izolantov, vadí hlavne sivému polystyrénu. Vysoká teplota povrchu dosiek spôsobuje sublimáciu, teda úbytok hmoty materiálu, a zároveň má vplyv aj na hydratačný proces lepiacej stierky, na zrenie omietky. Pri rýchlom vyschnutí stierky totiž dôjde k tzv. vyprahnutiu, čo znamená že neprebehne očakávaná chemická reakcia potrebná na dosiahnutie predpísanej pevnosti. Stierka sa potom pri dotyku mrví a predčasne opadáva. Problémy s vysokou teplotou povrchu pri stierkovaní sa dajú okrem zatienenia lešenia riešiť aj použitím dosiek s bielym silikátovým nástrekom , ktorý znižuje ich povrchovú teplotu až o 20ͦC.

 

Zdroj:Rodinný dom 9-10/2013