Aby teplo neunikalo z interiéru

  • 24.10.2014

Aby teplo neunikalo z interiéru

Spotrebu tepla môžete znížiť zateplením domu. Pri snahe o zníženie úniku tepla z interiéru je potrebné pozerať sa na dom ako celok. Nemá totiž zmysel zatepliť len zvislé vonkajšie steny a strechu či podlahu nechať bez povšimnutia. Pomerne veľké množstvo tepla uniká napríklad aj cez okná a dvere.


Polystyrén
Expandovaný (EPS) a extrudovaný tvrdený (XPS) penový polystyrén patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od od 0,030 W / (m.K). Pridaním grafitu sa vyrába sivý polystyrén. Expandovaný polystyrén je  vhodný na izolovanie fasád, striech, stropov či podláh. V tvrdenej forme sa využíva na izolovanie soklov.
 

Zdrojová skupina: ropa
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,030 W / (m.K)
Použitie: všestranné

Vlastnosti:
+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B1
+ pri požiari neodkvapkávajú horiace časti ani kvapky
+ ľahká opracovateľnosť
+ bez obsahu fluórovaných uhľovodíkov, chlórfluorovaných uhľovodíkov a čiastočne fluórovaných uhľovodíkov
+ bez obsahu formaldehydov
+ vhodný na kontaktné zateplenie fasády
- vysoký difúzny odpor, nevhodné na vlhké murivo
- krehký, vysoká lámavosť

Obr. 1 - Expandovaný polystyrén (EPS)Kamenná minerálna vlna
Vyrába sa z čadiča vo forme izolačnej plsti v kotúčoch, prípadne vo forme mäkkých alebo tvrdených dosiek. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,035 W / (m.K). Kamenná minerálna vlna je vhodná na izolovanie fasád, striech, podláh alebo stropov. Uplatní sa aj ako protipožiarna a zvuková izolácia.
 

Zdrojová skupina: čadič
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,035 W / (m.K)
Použitie: všestranné


Vlastnosti:
+ nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
+ ľahká opracovateľnosť
+ nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť, vlhkosť zo stien sa odparuje
+ odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+ ekologický
- vyššia objemová hmotnosť
- nízka presnosť v detailoch, problematické presné rezanie (najmä šikmé)
- pri manipulácii treba používať ochranný odev a pomôcky


Obr. 2 - Kamenná minerálna vlnaSklená minerálna vlna
Vyrába sa tavením hornín - kremíka, ku ktorému sa pridávajú prímesi. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,030 W / (m.K). Sklená minerálna vlna je vhodná na zateplenie šikmých dtriech, vnútorných priečok, stropov, resp. prevetrávaných fasád. Vďaka dobrým akustickým parametrom nachádza využitie aj ako zvuková izolácia.
 
Zdrojová skupina: kremík
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,030 W / (m.K)
Použitie: všestranné

Vlastnosti:
nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A1
ľahká opracovateľnosť
+ všestranné použitie
nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť, vlhkosť zo stien sa odparuje
odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
vhodný na zateplenie prevetrávanej fasády
vhodný na zateplenie šikmej strechy a vnútornej priečky
+ ekologický
pri manipulácii treba používať ochranný odev a pomôcky


Obr. 3 - Sklenná minerálne vlnaKonope
Alternatívny izolačný materiál. Vyrába sa vo forme dosiek a rohoží. Na zvýšenie odolnosti proti ohňu sa kombinuje s retardérmi horenia. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,030 W / (m.K). Konope je vhodné na izoláciu stien, striech a akustickú izoláciu podláh.

Zdrojová skupina: technické konope
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,035 W / (m.K)
Použitie: steny, strecha, podlahy

Vlastnosti:
+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+ dobré izolačné vlastnosti proti teplu v lete pri aplikácii z exteriérovej strany
+ ani pri 20% vlhkosti nestráca deklarované izolačné vlastnosti
+ odolný proti plesniam, hnilobe
+ vhodný na kontaktné zateplenie fasády
+ ekologický, kompostovateľný materiál
+ pri výrobe nevznikajú látky škodiace životnému prostrediu
- produkty vystužené umelými vláknami sú z environmentálneho hľadiska nevyhovujúce
- vlákna sa ťažšie režú, treba použiť vlnkový nôž


Obr. 4 - KonopeOvčia vlna
Vyrába sa vo forme mäkkých izolačných dosiek alebo izolačných rohoží. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,040 W / (m.K). Vďaka trvanlivému a pružnému ovčiemu vláknu sa hodí na izolovanie rôzne tvarovaných miest a priestorov a zároveň aj na izolovanie stien a striech.

Zdrojová skupina: ovčia vlna
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,040 W / (m.K)
Použitie: steny, strecha, špeciálne tvarované priestory

+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+ difúzne otvorený materiál, vysoká paropriepustnosť
+ ľahká opracovateľnosť
+ pohlcuje hluk
+ dokáže viazať vlhkosť, ktorú podľa aktuálnej vlhkosti v interiéru uvoľňuje do priestoru
+ zdraviu neškodný materiál, nedráždi pokožku
+ ekologický
- potrebné ošetrenie látkami proti plesniam a hmyzu
- nepríjemný zápach
- nevhodný na kontaktné zatepľovanie


Obr. 5 - Ovčia  vlnaDrevovláknitá doska
Izolačný materiál, ktorý sa vyrába vo forme dosiek z krátkych jemných vlákien mäkkého dreva. Vlákna sa spájajú smolou a vodoodpudivými látkami. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,038 W / (m.K). Drevovláknité dosky sú vhodné na izolovanie fasád, striech, podláh a uplatnie sa aj ako akustická izolácia.

Zdrojová skupina: mäkké ihličnaté drevo
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,038 W / (m.K)
Použitie: steny, strecha, podlahy

+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2
+ paropriepustný, vhodný do difúzne otvorených konšrukcií (napr. drevostavby)
+ vhodný na kontaktné zatepľovanie fasády
+ dobré zvukovoizolačné vlastnosti
+ veľmi dlhý fázový posun prechodu tepla - vhodná ako nadkrokvová izolácia
+ vysoká tepelná kapacita
+ ekologický pôvod
- vysoký obsah prachových častí
- vyššia spotreba energie pri výrobe
- nekompostovateľný


Obr. 6 - Drevovláknitá doskaCelulóza
Vyrába sa z recyklovaného novinového papiera. Aplikuje sa fúkaním. Patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od 0,040 W / (m.K). Vhodná na zateplenie stien, striech a stropov a ťažko dostupných miest.

Zdrojová skupina: recyklovaný novinový papier
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: od 0,040 W / (m.K)
Použitie: steny, stropy, strecha, ťažko dostupné miesta

+ ťažko horľavý materiál, trieda reakcie na oheň B2 (pridáva sa 12% síranu hlinitého a bórová soľ)
+ nízky difúzny odpor, vysoká paropriepustnosť
+ dobré tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
+ odolný proti plesniam, hnilobe a škodlivému hmyzu
+ dlhá životnosť
+ ekologický materiál
- neúnosný, vhodný len do interiéru
- nevyhnutná profesionálna aplikácia


Obr. 7 - Celulóza


Zdroj: (Urob si sám 10/2014)