IN ANTIS s.r.o. Architektonická kancelária

IN ANTIS s.r.o. Architektonická kancelária
Architekt Tibor Zelenický považuje architektúru v prvom rade za remeslo, ktoré slúži klientovi. Ako také musí spĺňať predovšetkým všetky utilitárne kritériá, vrátane estetického. Ak sa podarí medzi štyri steny dostať to čosi nedefinovateľné a neuchopiteľné (architektúru?), je to spravidla súhra viacerých prieznivých okolností. Nie vždy sa to podarí, ale celý život sa o to pokúša. Filozofiou architektky Patrície Kvasnicovej je racionálna, funkčná, tvarovo a materiálovo čistá architektúra. Zameranie tvorby: interiéry, exteriéry, námestia, verejné priestranstvá, projektová domumentácia, atrchitektonické a urbanistické štúdie, projekty pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre prealizácie stavby.
 
 • Kontaktné údaje

  Panská dolina 52
  94901 Nitra

  IČO: 36

 • Kontaktné údaje

  Panská dolina 52
  94901 Nitra

 • Telefónny kontact

  00421 37 6578 271

  Fax: 00421 37 6578 273

 • E-mail

  architektura@inantis.sk