Dodacie lehoty

Termíny dodania výrobkov od uhradenia zálohovej faktúry pripísaním na účet predávajúceho.
 

Výrobca

Druh výrobku

Počet dní(pracovných)

Cemmac

cement

5 - 7

Holcim

cement

5 - 7

Calmit

vápno

5 - 7

Dlažba IN

zámková dlažba a betónové výrobky

5 - 7

Semmelrock

zámková dlažba a betónové výrobky

5 - 7

Premac

zámková dlažba a betónové výrobky

5 - 7

Bitumat

hydroizolácia

5 - 7

Porotherm Wienerberger

tehly, preklady, strop

5 - 7

Termobrik

tehly, preklady, strop

5 - 7

Schiedel, ZOP

komínové systémy

5 - 7

Bramac

strešný systém

5 - 7

Mediterran

strešný systém

5 - 7

Ytong, Porfix, Termalica, Pórobeton Ostrava

tvárnice, priečkovky, U-profily, preklady, stropný systém

5 - 7

Norgips, Rigips

sadrokartón, doplnky

5 - 7

Jaf Holz

osb dosky

5 - 7

Nobasil, Rotaflex, Isoroc, Rockwool, Isover

tepelná izolácia

7 - 14

DCD IDEAL, Bachl, Austrotherm

XPS, EPS polyst. dosky

7 - 14

Baumit, Quick – mix, Excel Mix, KVK – Krkonošské vápenky Kunčice, Den Braven, Cement Hranice,
Webber – terranova,
Profi – stavebné hmoty, BASF – PRINCE COLOR, Cemix

zateplenie, fasády, omietky, potery, suché maltové zmesi a stavebná chémia

5 - 7

Kronodoors, Porta doors

dvere

10 - 15

Jutafol

stavebné fólie

5 - 7

Thyssen Krupp Ferostav

betonárska oceľ, siete, drôty

5 - 7

 

Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní celej ceny za objednaný tovar na účet predávajúceho. Ak kupujúci požaduje inú dodaciu lehotu je povinný to vyznačiť v objednávke.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po odoslaní objednávky.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote , kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.