Zákaznícka karta

Zákaznícku kartu možno získať:

• prvým nákupom
• pridelením v partnerskej predajni
• pridelením obchodným zástupcom

Výhody zákazníckej karty:

BASIC           - Výhody vyplývajúce zvýhodnením cien

BENEFIT       - Výhodnejšie ceny +benefitné výhody

EXKLUZIV     - Individuálne nastavene cien, služieb a benefitov

Ponuku výhod s podrobnými podmienkami a popisom získate pri obdržaní zákazníckej karty.