T-Project, s.r.o.

T-Project, s.r.o.
Spoločnosť bola založená v roku 2005 pretransformovaním firmy T-Projekt-Ing. Mátis Tibor. Spoločnosť je platcom DPH. Hlavným profilom je projektová a inžinierska činnosť, v rámci ktorej komplexne spracovávame všetky fázy predprojektovej a projektovej dokumentácie: poľnohospodárskych stavieb občianskych stavieb bytových stavieb stavieb pre služby a obchod drobných stavieb stavieb pre kultúru a školstvo stavieb pre výrobu a skladovanie rekonštrukcie objektov - prístavby, nadstavby, prestavby a vizualizácie týchto stavieb Vašu budovu vyprojektujeme tak, aby sme maximálne vyhoveli Vašim požiadavkám a aby ste boli spokojný s každým detailom. V rámci našej činnosti zabezpečujeme: získavanie vstupných podkladov pre investičný zámer štúdie stavby dokumentácie k územnému rozhodnutiu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia územného rozhodnutia dokumentácie k stavebnému povoleniu a jeho prejednanie s úradmi vrátane zaistenia stavebného povolenia vypracovanie realizačnej dokumentácie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby autorský dozor projektanta spoluprácu pri kolaudácii stavby vrátane zaistenia kolaudačného rozhodnutia rozpočty stavebnej časti návrhy a posúdenia teplotechnických vlastností objektov návrhy a posúdenia vnútorného osvetlenia miestností Výkresovú dokumentáciu spracujeme v prostredí BricsCad s nadstavbou ReconCad, plne kompatibilným s AutoCadom od verzii R12-R2006.
 
 • Kontaktné údaje

  Radničné nám. 378/15
  92901 Dunajská Streda

  IČO: 36273171

 • Kontaktné údaje

  Radničné nám. 378/15
  92901 Dunajská Streda

 • Telefónny kontact

  0905362047

 • E-mail

  matis@t-project.sk