Zateplený dom nedýcha

  • 17.07.2011

Zateplený dom "nedýcha"

Čo si myslíme my:

Správne zateplený dom určite dýcha.


Navyše je rozumné pozrieť sa na problém "dýchania" (alebo správnejšie PAROPRIEPUSTNOSTI) obvodového plášťa odborne a bez zbytočných emócií.

Schopnosť obvodovej steny prepúšťat vodné pary ("dýchať") popisuje veličina difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda "dýcha". Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postavená - v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva i vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.
 

Treba vziať do úvahy tri skutočnosti:

- difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť zatepľovací systém - záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený

- pokiaľ zatepľujeme murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém - jeho paropriepustnosť bude vždy zrejme vyššia než paropriepustnosť pôvodného muriva

- vyjadrenie o "NEDÝCHANÍ" (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce - aj ten najhutnejší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia
 

Okrem toho - paropriepustnosť obvodovej steny sa niekedy zbytočne preceňuje. V bežnom byte alebo rodinnom dome sa pri normálnej prevádzke vytvorí výrazne menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť ktorákoľvek obvodová stena.
Inak je to samozrejme v prevádzkach, ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary, ako sú priemyselné kuchyne, verejné kúpele či bazénové haly. Tu môže viesť nižšia paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám obvodového plášťa.

 

V oblasti bytových stavieb však tiež majú systémy s vyššou paropriepustnosťou (napr. Baumit open alebo minerálny systém) svoje opodstatnenie:

- pokiaľ sa zatepľuje starý dom s murivom poškodeným zvýšenou vlhkosťou a soľami

- pokiaľ sa zatepľujú steny postavené z murovacích prvkov z vyššou paropriepustnosťou (napr. tvárnice z pórobetónu)

- pokiaľ sa zatepľuje veľmi rýchlo postavený dom s veľkým množstvom zabudovanej vlhkosti - tu môže vysoko paropriepustný zatepľovací systém urýchliť vysušovanie stavby a zvýšiť kvalitu bývania v prvých rokoch po dokončení stavby
 

Pokiaľ chcete mať istotu, že váš zateplený dom bude "dýchať", obráťte sa na odborníkov - posúdia zateplenie z hľadiska difúzie vodnej pary a v prípade potreby navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám zabezpečí príjemnú klímu vo vašom dome či byte.