Zateplenie venca

  • 26.03.2013

Zateplenie venca ako súčasti stavebnej konštukcie je dôležité, kvôli odstránenieu tepelných mostov. Betón je materiál so zvýšenou tepelnou vodivosťou, preto sa odporúča čo najväčšia hrúbka izolantu.
Väčšinou sa tu stretá viacej druhov stavebných materiálov ako je tehla , betón, drevo. Všetky tieto materiály majú rozny tepelný odpor, preto je tu predpoklad vzniku tepelných mostov.

Otázka: Stačí na zateplenie venca 30mm alebo 50mm , použiť EPS alebo XPS ?

Odpveď : Použite materiál s čo najlepšími tepelnými vlastnosťami odporúčame XPS a čo najväčšej  hrúbky, podľa toho čo vám dovolí stavebná konštrukcia.

 

Zteplenie venca príklad: