Zateplenie tehľového muriva

  • 21.10.2011

Zatepliť tehlové murivo alebo nie?

Tehliarske spoločnosti presadzujú domy s tehál nezateplovať. Firmy dodávajúce tepelné izolácie tvrdia zatepliť.

Čo my na to?

Otázka odhaluje, prečo niektorí presadzujú jednovrstvové murivo a niektorí majú zase záujem o iné technológie. Argument, že stavba nedýcha keď je obložená polystyrénom sa javý trochu nezmyselný. Skúste dýchať cez nejaké murivo. Do piatich minút sa zadusíte. 
Na druhej strane je pravda, že každá technológia má svoje špecifikácie. V zásade platí, že od muriva požadujeme aby plnilo niekoľko funkcií. Nosnú, ktorú dokáže splniť aj slabšia konštrukcia a izolačnú, čo je vhodnejšie prenechať materiálu špeciálnymi vlastnosťami - teda tepelnej izolácii. Je však nutné sa zamyslieť nad niektorými konštrukciami.  Väčšina tepelných mostov sa rieši lepšie pri sendvičových konštrukciách teda viacvrstvových. Správne riešenie tepelných mostov nám potom eliminuje vznik vodných pár na konštrukciách, zabraňuje vznikaniu plesní, v prvom rade znižuje tepelné straty. 
Ďalším detailom je vznikanie vodných pár teda kondenzu v murive a jeho následné odparovanie. Vodná para nám vzniká pri každom jednovrstvovom systéme muriva, s toho vieme usúdiť že v každom murive sa nazbiera určité množstvo vlhkosti. Vodné pary dokonca vznikajú aj v zateplenom murive a tu je hlavná otázka, že koľko?
Čím menej skondenzovanej vody tým lepšie sú tepelné vlastnosti muriva, a čím väčší je tepelný odpor, tým viac ušetríme na energiách určených na vykurovanie. Pokiaľ chceme zladiť obidva faktory, musíme klásť veľký dôraz na výber správnej skladby plášťa obvodového muriva.

 

Bilancia kondenzovania vodných pár v stene pri rôznych skladbách muriva

Popis steny z interiéru

Ročné množstvo vodnej pary (kg/m2)

 

zkondenzované Gk

vyparené Gv

Vápenná omietka 15mm
Murivo Tehla 44 TI
Vápennocementová omietka 15mm

0,05

4,373

Vápenná omietka 15mm
Murivo Tehla 44 TI
Fasádny polystyrén hr. 50mm
Stierková omietka 8mm

0,049

1,657

Vápenná omietka 15mm
Murivo Tehla 44 TI
Fasádny polystyrén hr. 100mm
Stierková omietka 8mm

0,025

1,249

Vápenná omietka 15mm
Murivo Tehla 44 TI
Fasádny polystyrén hr. 160mm
Stierková omietka 8mm

0,013

0,957

Vápenná omietka 15mm
Murivo Tehla 44 TI
Minerálna izolácia hr. 80mm - 160mm
Stierková omietka 8mm

nedochádza ku
kondenzu

 

Omietka Ytong 4mm
Ytong 375
Omietka Ytong 4mm

0,243

1,893

V prípade zateplovacích systémov je uvažované s omietkou s diffúznym faktorom s hodnotou (µ=11)