Zateplenie je drahé

  • 17.07.2011

Iste - zateplenie naozaj nie je lacná záležitosť. Ale čo je dnes lacné?

Rozprávajme sa však vážne:
Pokiaľ staviate nový alebo rekonštruujete starší dom, tak viete, že fasáda predstavuje naozaj veľmi významnú položku v rozpočte stavby a to bez ohľadu na to, či ju len omietate alebo i zatepľujete.

Pre porovnanie dve možnosti riešenia fasády:

a) jednovrstvová vápennocementová omietka hr. 2 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou omietkou akrylátovou omietkou

Materiál
- jednovrstvová omietka + príprava podkladu
- tenkovrstvová prefarbená omietka + základný náter
Materiál celkom:


160,- Sk/m2
180,- Sk/m2
340,- Sk/m2

Práca
- omietanie
- realizácia povrchovej úpravy
Práca celkom:


140 - 160,- Sk/m2
110 - 130,- Sk/m2
250 - 290,- Sk/m2

Náklady celkom:

590 - 630,- Sk/m2

b) zatepľovací systém s hrúbkou izolantu 8 cm + povrchová úprava tenkovrstvovou prefarbenou akrylátovou omietkou

Materiál celkom:

500 - 600,- Sk/m2

Práca:

350 - 400,- Sk/m2

Náklady celkom:

850 - 1.000,- Sk/m2

Zateplenie fasády je skutočne drahšie o približne 260 - 370,- Sk/m2 než realizácia novej omietky.

Ak však premeníme tieto peniaze napríklad na zemný plyn, zistíme že 260,- Sk predstavuje dnes približne 20 m3 zemného plynu.

Po zateplení starého domu s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien (dom postavený napríklad z plných pálených tehál) pritom dokážeme ušetriť až okolo 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne.

Zvýšené počiatočné náklady sa teda v takomto prípade vrátia veľmi rýchlo a v ďalších rokoch, kým nová omietka len "zdobí" náš dom, nový zatepľovací systém náš dom lepšie chráni a najmä, výrazne šetrí našu peňaženku pri úhrade nákladov za vykurovanie.

Pokiaľ teda stojíte pred otázkou, čo s vaším starým domom - omietnuť či zatepliť- neváhajte!

ZATEPLITE A URČITE UŠETRÍTE!