Tepelné mosty kotiev a ich vykreslovanie na ETICS

  • 24.03.2014

Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) patria medzi najčastejšie používané systémy na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií. Ich obľúbenosť je daná najmä jednoduchosťou montáže, ľahkým riešením aj pomerne zložitých detailov a v neposlednom rade aj priaznivou cenou.

Tieto príjemné vlastnosti ETICS sú dané predovšetkým ich skladbou, ktorá spravidla pozostáva z tepelného izolantu prilepeného na podklad. Tento spoj býva obvykle doplnený o tanierové kotvy, ktoré potom svojím spolupôsobením s lepeným spojom výrazne zvyšujú odolnosť ETICS proti nasávaniu vetrom a proti teplotnému namáhaniu slnečným žiarením. Povrchové vrstvy väčšinou tvorí vrstva lepidla s vloženou výstužnou tkaninou a povrchovou úpravou, odolnou proti poveternostným vplyvom. A bohužiaľ sú to práve kotvy (napriek tomu, že výrazne zvyšujú odolnosť a životnosť ETICS), ktoré sa pri nesprávnom návrhu a výbere môžu stať zdrojom nepríjemných prekvapení a problémov.

Prvým problémom nevhodne zvolených kotiev je mierne zníženie účinnosti zateplenia (kotvy pôsobia ako štíhle tepelné mosty). Tieto tepelné mosty nie sú pri menších hrúbkach izolantov nijako zásadné, nadobúdajú však na význame s narastajúcou hrúbkou izolantu.
Pri tenkých izolantoch totiž spôsobujú kotvy percentuálne veľmi malé zhoršenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcie, avšak s narastajúcou hrúbkou izolantu toto percento bohužiaľ značne rastie. Naviac pre väčšie hrúbky izolantov, z hľadiska nemožnosti spoľahlivej montáže, nie je možné použiť kotvy s plastovým tŕňom, ktorý potom musí byť nahradený kovovým tŕňom. Tento potom svojou vyššou tepelnou vodivosťou ďalej zvyšuje percentuálny podiel kotiev na únikoch tepla cez ETICS. Napríklad 6 ks povrchovo montovaných kotiev s plastovým tŕňom v izolante hrúbky 8 cm zvyšuje prestup tepla o cca 0,3% až 0,4%, ale 6 ks povrchovo montovaných kotiev s kovovým tŕňom v izolante hrúbky 160 mm už môže zvyšovať prestup tepla o cca 2,5% až 3%, podľa typu kotvy.

Druhým problémom nevhodne zvolených kotiev v systémoch ETICS je hydrotermický jav, ktorý spôsobuje vykresľovanie kotiev na povrchu zateplenia. Vykresľovanie hmoždiniek je pri vhodnom počasí pomerne častý jav, ktorý spravidla nie je spôsobený nekvalitou práce realizačnej firmy alebo nekvalitou materiálov použitých na zateplenie, avšak s jednou výnimkou, a tou je použitie nekvalitných alebo nevhodných kotiev. Tento fyzikálny jav sa teda môže prejavovať pri zateplených fasádach s akýmkoľvek izolantom, s akoukoľvek povrchovou úpravou a pri prakticky všetkých odtieňoch (aj keď v prípade svetlých odtieňov nie je efekt tak viditeľný - viď. obr. 2).
 


Obr.1 S rastúcou hrúbkou izolantu pomerne prudko stúpa podiel únikov tepla kotvami


 


Obr.2 Rozdiel preklreslenia v závislosti od odtieňa
 

Najčastejšie sa vykreslenie kotiev vyskytuje pri špecifických klimatických podmienkach na jar a jeseň. Jav býva viditeľný len počas krátkej doby (spravidla v ranných hodinách počas max. niekoľkých hodín). Je to spôsobené tým, že vhodné podmienky pre vznik tohto javu sa vyskytujú najmä v ranných hodinách, po jasných nociach bez mrakov. Jasná nočná obloha je totiž hlavnou príčinou podchladenia povrchu ETICS a na podchladenom povrchu zateplenia potom následne dochádza k vzniku kondenzátu (podobne ako sa napríklad ráno orosí povrch automobilu). Kondenzát sa však tvorí nerovnomerne a následne aj nerovnomerne vysychá, a to zdôvodu nerovnomerných teplôt na povrchu zateplenia.Obr. 3 Teplejšie plochy v mieste kotiev v zime


 


Obr. 4 Rozdiel v prekresľovaní kotiev s plastovým  a s kovovým tŕňom

 

Vlastné rozdiely teplôt na povrchu zateplenia sú spôsobené rozdielnym prestupom tepla cez kotvy a cez izolant (rozdiely sú rádovo max. v desatinách °C). Preto sa tento jav vyskytuje najmä pri kotvách s kovovým tŕňom, ktoré majú väčší prestup tepla ako kotvy s tŕňom plastovým. Rozdiely teplôt na povrchu zateplenia potom spôsobujú nerovnomerné vysychanie skondenzovanej alebo napršanej vlhkosti, a to sa vo výslednom efekte prejavuje farebnými fľakmi v mieste kotiev.


Ako problém riešiť?

Oba nepríjemné efekty je možné pomerne účinne eliminovať zapustenou montážou kotiev s následným prekrytím tepelnoizolačnou zátkou. Avšak ani toto riešenie nemusí byť vždy stopercentne účinné, a to najmä pri použití lacných kotiev a väčším prestupom tepla (na trhu sa dá zohnať kotvy s koeficientom bodového tepelného mosta od 0 do 0,004 W/K). Na maximálne potlačenie prekresľovania kotiev je teda nutné vybrať vhodný typ kotvy, s čo najmenším koeficientom bodového tepelného mostu (optimálne sú kotvy s koeficientom
 


Obr.5 Porovnanie rôznych typov kotiev s koeficientom bodového tepelného mosta 0,002 W/K

 


Obr. 6 Lepiaca kotva
 


Obr.7 Špeciálna zavŕtaná kotvaZdroj: (Z firemných materiálov BASF Slovensko spol s.r.o.)