Postačuje polysytyrén hr.5cm?

  • 06.12.2010

Postačuje polystyrén hrúbky 5 cm?

Že ako komu!

Pokiaľ zatepľujete novostavbu z moderných murovacích prvkov (veľkoformátové vysoko tepelnoizolačné tehlové bloky, presné tvárnice z bieleho pórobetónu a pod.), tak tých 5 cm postačuje.
Napriek svojej masívnosti (veľkej hrúbke) majú steny z tradičných murovacích prvkov len minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť.
Aby sme napríklad chceli dosiahnúť tepelný odpor R = 2,0 m2.K/W u steny z plných pálených tehál, musela by mať táto stena hrúbku až 8 cm!

8cm, pretože samotné murivo je z hľadiska tepelnej izolácie v podstate úplne neúčinné. A to platí nielen o plných pálených tehlách, ale o ktoromkoľvek tradičnom murovacom materiále. 
Okrem toho je dobré si uvedomiť, že cena jedného centimetra izolantu je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľná, efektívnosť vynaložených prostriedkov pritom určuje najmä použitá hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy!
Bez ohľadu na to, akú hrúbku izolácie použijete, musíte zaplatiť materiál na lepenie i stierkovanie, povrchovú úpravu, prácu realizačnej firmy, lešenie a pod.
Čím väčšiu hrúbku izolácie však použijete, tým viac budete šetriť v priebehu životnosti zatepľovacieho systému a tým lepšiu ochranu vášmu domu i vašej rodine pred zimným chladom i letnou horúčavou poskytnete.