Plesne pri zateplení

  • 17.07.2011

Po zateplení vznikajú v interiéri plesne

Tak tento mýtus je snáď kráľom všetkých mýtov o zatepľovaní.
Plesne sú nebezpečné mikroorganizmy, priamo ohrozujúce zdravie a život človeka, ich prítomnosť v dome či byte je teda skutočne nanajvýš nežiadúca.
K svojmu životu potrebujú vlhko a pokoj - to znamená, že v interéri nachádzajú svoj priestor na zavlhnutých miestach s obmedzeným prúdením vzduchu - najčastejšie v kútoch alebo za masívnymi kusmi nábytku. 
Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v interiéri, musíme poznať ich príčinu.

A príčina je celkom jednoduchá - nezateplené steny!

Že ako je to možné?  Nuž takto:

- nezateplená stena má nízky tepelný odpor, t.j. v zime sa veľmi ochladzuje - jej vnútorný povrch je veľmi studený
- kritické sú miesta so zníženým prúdením vzduchu ako už spomínané kúty, miesta za nábytkom alebo miesta, kde je už i tak nízka tepelnoizolačná schopnosť steny ešte oslabená tepelnými mostami (železobetónové preklady, vence a pod.) Na týchto miestach je teplota vnútorného povrchu steny nižšia o 2-3 stupňov
 oproti miestam na rovných nekrytých povrchoch!
- na miestach kde teplota povrchu poklesne pod kritické hodnoty tzv. teploty rosného bodu cca. 12 stupňov C v závislosti od konkrétnej teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu, dochádzak povrchovej kondenzácii, t.j. vodná para zo vzduchu sa na studenom povrchu steny zráža a mení sa na kvapalinu.
- studený, vlhký povrch steny na miestach, kde je minimálne prúdenie vzduchu sa potom stáva ideálnym miestom pre život plesní a iných zdraviu nebezpečných  mikroorganiznov.

 

A ako si pomôcť?

Riešenie sa volá ZATEPLENIE:

- zvýšenie tepelného odporu steny má za následok zvýšenie vnútornej povrchovej teploty steny

- na teplej stene sa vodná para zo vzduchu nezráža a ostáva teda trvalo suchá

- na suchej teplej stene nemajú plesne žiadnu šancu prežiť!

 

A na záver ešte jedna poznámka:
Pokiaľ máte vo svojom dome problém s plesňami, nešetrite na hrúbke izolantu! 
Dostatočná hrúbka izolantu zabezpečí potrebnú teplotu vnútorného povrchu i na kritických miestach obvodovej steny a zbaví vás tak natrvalo problémov s plesňami!