PlanNev, s.r.o.

PlanNev, s.r.o.
odborné činnosti vo výstavbe, ktoré môže vykonávať architekt v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení nskorších predpisov|sprostredkovanie projektových prác|výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien|uskutočňovanie stavieb a ich zmien|činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov|kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)|sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu|prenájom hnuteľných vecí|služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov|administratívne služby|
 
 • Kontaktné údaje

  Kračanská cesta 40
  92901 Dunajská Streda

  IČO: 44520352

 • Kontaktné údaje

  Kračanská cesta 40
  92901 Dunajská Streda

 • Telefónny kontact

  0315902244

 • E-mail

  j.farkasovsky-notar@stonline.sk