PARNAS NITRA

PARNAS NITRA
URBANIZMUS A ARCHITEKTÚRA :Vypracovávame všetky druhy a stupne územnoplánovacej, predprojektovej a projektovej dokumentácie, najmä :Špecializujeme sa na zaregulovanie území (pozemkov) vhodných pre výstavbu rodinných domov. Pre dané územia vypracovávame urbanistické štúdie, projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a pre realizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry obytných skupín. Zabezpečujeme manažment a realitnú činnosť novo vznikajúcich obytných skupín rodinnej zástavby. Máme skúsenosti so zakladaním a činnosťou občianskych združení stavebníkov (v rokoch 2004 - 2011 Ing. arch. Jozef Chlapečka - predseda Združenia „PRAMEŇ“ Nitra, od roku 2012 - predseda Združenia "JUŽNÝ PRAMEŇ" Nitra). Zaoberáme sa projektovaním všetkých pozemných stavieb (bytové a nebytové budovy), najmä :Projekt rodinného domu pre stavebné povolenie vypracovaný našim ateliérom obsahuje :RODINNÝ DOM :• Polohové a výškové osadenie objektu RD a napojenie na inžinierske siete. • Sprievodná a súhrnná technická správa. • Architektúra - technická správa, situácia, základy, pôdorysy podlaží, rezy, pohľady, pôdorys strechy, pôdorys krovu s výkazom reziva, výpis prvkov (okenných a dverných otvorov), skladby podláh, v prípade požiadavky aj konštrukčné detaily. • Profesie - statika, elektroinštalácia (prípadne aj inteligentná elektroinštalácia), zdravotechnika (vodovod, kanalizácia splašková a dažďová, rozvod plynu), vykurovanie (ústredné, podlahové, solárne) prípadne aj riešenie vzduchotechniky, tepelných čerpadiel, rekuperácie a pod., požiarna ochrana, (technické správy a výkresová časť vo všetkých profesiách). • urbanistické štúdie • dokumentácie pre územné rozhodnutie • dokumentácie pre stavebné povolenie • dokumentácie pre realizáciu • rodinné domy (klasické, nízkoenergetické, pasívne) vrátane prípojok inžinierskych sietí • bytové domy, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry • budovy občianskej vybavenosti, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry • priemyselné stavby, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry Zabezpečujeme stavebný rozpočet s výkazom výmer, stavebný dozor, geodetické zameranie, hydrogeologický prieskum, energetický certifikát stavby, poradenstvo pri výbere stavebnej firmy, a pod.Ako obchodný zástupca firmy PRODOM spol. s.r.o. ponúkame predaj katalógových projektov rodinných domov. Pre katalógový projekt rodinného domu projekčne zabezpečujeme polohové a výškové osadenie RD a napojenie na inžinierske siete - tzv. „Osadzovací projekt“. INŽINIERSKA ČINNOSŤ :Vykonávame inžiniersku činnosť pre zabezpečenie stavieb rodinných domov, bytových domov, budov občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb, dopravnej a technickej infraštruktúry obytných skupín. • v územnom konaní (vybavenie územného rozhodnutia) • v stavebnom konaní (vybavenie stavebného povolenia) • v
 
 • Kontaktné údaje

  Čajkovského ul. č. 2
  949 11 Nitra

  IČO: 41646231

 • Kontaktné údaje

  Čajkovského ul. č. 2
  949 11 Nitra

 • Telefónny kontact

  Ing.arch. Jozef Chlapečka 0902 203 032,Ing. Martin Chlapečka 0904 577 644,I

 • E-mail

  parnasnitra@parnasnitra.sk