Csanda Piterka spol s.r.o.

Csanda Piterka spol s.r.o.

Naša kancelária zabezpečuje komplexné architektonické, urbanistické a vybrané služby v oblasti stavebnej fyziky (energetická certifikácia budov) Vypracujeme pre vás: investičný zámer architektonickú štúdiu dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia dokumentáciu pre realizáciu stavby dokumentáciu pre výber dodávateľa (tendrová dokumentácia) urbanistickú štúdiu územný plán obce územný plán zóny krajinno-ekologický plán energetickú certifikáciu budov

 
 • Kontaktné údaje

  Architektonická kancelária Csanda Piterka spol s.r.o.

  Riečna 2
  94901 Nitra

  IČO: 36362468

  DIČ: 11

  IČ DPH: 22

 • Kontaktné údaje

  Riečna 2
  94901 Nitra

 • Telefónny kontact

  +421 (37) 6503217

  Fax: +421 (37) 6554296

 • E-mail

  kancelaria@csanda-piterka.sk

 • Otvaracie hodiny
  • pondelok - piatok: 7:00 hod. - 16:00 hod. sobota: 7:00 hod. - 16:00 hod.